Är du orolig för ett barn?

Den här filmen vänder sig till dig som är orolig för ett barn. Den visar vad som händer, när en orosanmälan kommer in till socialförvaltningen.

Olika barn klarar olika förhållanden. Det räcker att du känner oro för barnet för att det ska vara skäl att göra en orosanmälan. Sen är det upp till socialförvaltningen att bedöma om barnets behov inte tillgodoses.

Kom ihåg att det är din oro för barnet du anmäler, inte föräldrarna till barnet. Barnets behov är alltid utgångspunkten.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lindha Höglund
Senast uppdaterad: