Kurator och socionom

I Lomma kommun arbetar fyra kuratorer/socionomer förebyggande med barn och ungdomar 0-16 år. Du kommer i kontakt med kuratorerna/socionomerna via respektive skola.

Som elev eller förälder kan du få hjälp med:

  • Stödjande och rådgivande individuella samtal
  • Familjesamtal
  • Krisbearbetning

I skolan kan kuratorerna/socionomerna arbeta med:

  • Konsultation och handledning till personal
  • Likabehandling
  • Förebyggande insatser kring ANDT (alkohol, narkotika, droger, tobak)

Kontakt med skolkurator/socionom

Gå in på respektive skola och klicka på Hälsa och välbefinnande, där hittar du kontaktuppgifter.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison
Senast uppdaterad: