Krisstöd

Har du upplevt våld eller hot i din familj? Befinner du dig i någon form av livskris? Då kan du vända dig till Kriscentrum i mellersta Skåne. Kriscentrum drivs gemensamt av Lomma kommun samt en rad andra skånska kommuner.

Kriscentrum i mellersta Skåne mot våld i nära relationer

Kriscentrum i mellersta Skåne är en samtalsmottagning för män, kvinnor och barn. Mottagningen vänder sig till dig som blivit utsatt, upplevt eller utövat fysiskt/psykiskt våld. Här får du:

  • individuellt anpassad hjälp,
  • samtalsstöd,
  • rådgivning,
  • krisbearbetning enskilt eller i grupp och
  • kostnadsfria samtal.

På Kriscentrum i mellersta Skåne arbetar personal som har mångårig erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete. Arbetet sker under sekretess, journalföring och registrering förekommer inte.

Kriscentrum för barn - Lysmasken

På Lysmasken erbjuds:

  • samtal,
  • gruppverksamhet och
  • rådgivning.

Kontakta Kriscentrum

Telefon 046-35 50 71. Telefontider vardagar måndag–fredag klockan 11.00–12.00, i övrigt telefonsvarare.
Besöksadress: Ringvägen 1, 2:a våningen.
E-post: kriscentrum@lund.se
Postadress: Box 12 55, 221 05 Lund.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lindha Höglund
Senast uppdaterad: