Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Lomma kommun erbjuder korttidsvistelse utanför det egna hemmet till personer med funktionsnedsättning.

Korttidsvistelse kan beviljas till barn och ungdomar samt i vissa fall även till vuxna.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan innebära att barnet är på ett korttidshem. Barnet får därigenom miljöombyte och stimulans och de anhöriga får möjlighet till avlastning. Insatsen kan bestå av övernattning olika antal dygn eller endast dagverksamhet. Insatsen ska ge möjlighet till social och personlig utveckling i samspel med andra.

Vid frågor vänligen kontakta enhetschef enligt kontaktruta nedan.

Ansöka om stöd - så här går en ansökan till

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Maria Löf
Senast uppdaterad: