Det finns en lag som bestämmer
vilka funktionshindrade
som har rätt till särskilt stöd och service.
Lagen heter LSS.

Vilket stöd kan du få?

Det finns en lag som bestämmer vilka funktionshindrade som har rätt till särskilt stöd och service. Lagen heter LSS. Här läser du om vilka stöd och insatser som finns.

Hitta på sidan

Information om LSS på teckenspråk.

Vilken hjälp kan du få?

Vi börjar alltid med att göra bedömningar för att ta reda på om, och i så fall vilken, typ av stöd du kan få. Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du ha rätt till följande:

 1. Råd och stöd av personer med särskild kunskap om problem och behov för människor med stora och varaktiga funktionshinder.
 2. Personlig assistent eller ekonomiskt stöd för assistans.
 3. Ledsagarservice.
 4. Kontaktperson.
 5. Avlösarservice. Innebär avlösning för närstående i hemmet.
 6. Korttidsvistelse utanför hemmet. Det kan handla om vistelse på korttidsboende, hos stödfamilj eller i form av lägervistelse.
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet, i anslutning till skoldagen samt under lov.
 8. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
 9. Bostad med särskild service för vuxna.
 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar sig.

Kommunen ansvarar för punkterna 2-10 ovan. Insats enligt punkt 1 ansöker du om hos Region Skåne.

Olika kategorier av funktionsnedsättning

När LSS-handläggaren bedömer vem som behöver stöd utgår hen från nedanstående tre kategorier av funktionsnedsättning, det kallas för att göra en personkretsbedömning.

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom. Hjärnskadan gör att de har stora svårigheter i vardagen.
 3. Personer som behöver mycket hjälp på grund av andra omfattande funktionsnedsättningar som inte uppenbart beror på normalt åldrande.

Ansökan

Ansökan görs till LSS-handläggaren i kommunen. Det finns också en folder Stöd enligt LSS. Pdf, 823.6 kB, öppnas i nytt fönster. Du kan även ansöka via blankett - se länk nedan.

Frågor

Om du har frågor om LSS i Lomma kommun eller vill ansöka om insatser, kontakta oss via Kontaktcenter, info@lomma.se, tel. 040-641 10 00.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Filippa Swanstein

Senast uppdaterad: