Psykisk ohälsa

Att må psykiskt dåligt är något de flesta upplever någon gång under livet, och det kan vara mer eller mindre allvarligt. Många pratar med familj eller vänner när de mår dåligt psykiskt, får oro eller ångest. När det inte räcker kan man behöva söka hjälp, vård eller stöd.

Akut- och medicinsk hjälp

Om du behöver hjälp av kommunen på grund av psykiskt sjukdom/psykisk funktionsvariation måste du ansöka om stöd. Men du kan också få hjälp utan att göra ansökan.

 

Här nedan ser du olika sorters stöd du inte behöver ansöka och få beslut om.

För dig med psykisk funktionsnedsättning som leder till svårigheter att klara vardagen. Du ska vara boende i Lomma kommun och ha fyllt 18 år.

Vad gör ett personligt ombud?

Ett personligt ombud arbetar med många olika frågeställningar och stödet utgår helt ifrån det du behöver hjälp med.

Här är några exempel på vad personligt ombud kan hjälpa dig med:

 • stöd att ordna upp i en trasslig ekonomi
 • följa med som stöd till vårdkontakter eller myndigheter
 • vara ett bollplank och någon att diskutera vardagsproblem med
 • stöd om du blivit felaktigt eller illa bemött
 • stöd att förbättra sin livssituation
 • att återta inflytande och makt över sitt liv
 • stöd till återhämtning
 • stöd i att återupprätta egna personliga nätverk

Personligt ombud arbetar också med att påtala brister i samhällets stödinsatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Att ha kontakt med ett personligt ombud är frivilligt och kostnadsfritt. Stöd av personligt ombud har man under en tidsbegränsad period.

Ombudet är en medarbetare som är fristående från vårdorganisationer och myndigheter, anställd av den ideella föreningen PO-Skåne.

PO-Skånes webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information och kontaktuppgifter:

Ansöka om stöd och behandling

Om ditt behov av stöd är större så behöver du göra en ansökan och få beslut om stöd. Ansöka om stöd, så här går en ansökan till steg för steg.

Här nedan ser du olika sorters stöd du kan ansöka om.

Boendestödjare vägleder dig med vardagssysslor och ger både pedagogiskt och socialt stöd. Vi stödjer genom att engagera, uppmuntra, vägleda och motivera.

Exempel på när man kan behöva boendestöd:

 • som råd och stöd i vardagssituationer
 • bryta isolering, kan till exempel innebära stöd i att åka kollektivt
 • skapa rutiner kring vardagliga sysslor i hemmet såsom tex inköp, matlagning, göra ärenden
 • skapa rutiner för din egen hälsas skull, till exempel kring sömn
 • skaffa kontakt med den öppna psykiatrin och behålla den, om det finns behov av det
 • skapa och behålla sociala nätverk
 • bli aktiv och komma i sysselsättning eller utveckla intressen
 • ta kontakt med olika myndigheter och få stöd i kontakten med dem
 • skapa en struktur som fungerar för dig i vardagen, och hitta strategier att behålla den.

Så här fungerar boendestöd

 • För att få boendestöd måste du ansöka om stöd. Sen görs en utredning för att se vilken hjälp du behöver.
 • Första gången du träffar din boendestödjare får du information om hur det fungerar. Du träffar dina boendestödjare tillsammans med den som gjort utredningen för att prata om vad utredningen lett fram till, och vilka mål utredaren tycker är viktiga att arbeta med.
 • Nästa gång träffar du boendestödet ensamt, ni börjar då prata om hur du skall nå det/de målen som utredaren bestämt att ni skall jobba med. Du och boendestödet skapar delmål som sedan skall formuleras i en genomförandeplan, denna plan är levande och uppdateras löpande. Planen beskriver vad ni gör när ni ses och hur det ska göras och när delmålet är uppfyllt.
 • Du och din boendestödjare kan träffas hemma hos dig eller ute i samhället, det beror på i vilken situation du behöver stödet.
 • Under hur lång tid du kommer träffa din boendestödjare står i beslutet av utredningen. Beslutet kan förlängas om det behövs det bes6täms efter en så kallad uppföljning av ärendet.

Vad är syftet med boendestöd?

Syftet är att du ska få hjälp till att kunna bli självständig och oberoende. Att få stöd och möjlighet att träna dig på det du behöver. Tanken är att den här perioden ska ge dig förutsättningar till att klara dig på egen hand.

Kontakta oss

Om du vill veta mer eller göra en ansökan kan du kontakta kommunen och berätta att du vill ha hjälp med boendestöd, via Kontaktcenter på 040-641 10 00.

Boendestödet är kostnadsfritt.

Om du vill träffa en boendestödjare för att få mer information innan du kan bestämma dig för om boendestöd är rätt för dig, så träffar vi dig gärna. Du kan också maila: boendestod@lomma.se för rådgivning

OBS! Du kan inte ansöka om boendestöd via mailadressen. För att ansöka måste du prata med en mottagningsocionom som du når via Kontakcenter på 040-641 10 00.

Om du utöver insatser från socialförvaltningen har behov av sjukvårdsinsatser har du rätt till en samordnad individuell plan (SIP) med sjukvården. I så fall hjälper vi dig med det. Utifrån dina önskemål samverkar vi även med andra.

Alla som arbetar inom socialförvaltningen har tystnadsplikt.

Om du har diagnos som faller inom autismspektrat så finns det mer hjälp att söka som du hittar under Stöd till personer med funktionsvariation.

Kontaktuppgifter

Kontaktcenter

Ring till Kontaktcenter på telefon 040-641 10 00.
Berätta vad du behöver hjälp med så får du prata med rätt person.

Akut hjälp

Vid en akut situation ska du alltid ringa 112.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Felicia Mellgren Sandkvist

Senast uppdaterad: