Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vårdnad, boende, umgänge

Barn behöver generellt sett ett varaktigt och stabilt förhållande till båda sina föräldrar, även när föräldrarna lever åtskilda. För att barn ska få tillgång till båda sina föräldrar på ett bra sätt är det viktigt att föräldrarna samarbetar. I Lomma kommun kan du få stöd i form av bland annat samarbetssamtal.

Vårdnadsfrågor och samarbetssamtal

Samarbetssamtal är ett bra sätt att hantera konflikter i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Som förälder har du en unik kunskap om ditt barn, vilket ger goda förutsättningar för överenskommelser med barnets bästa i fokus.

Vår utgångspunkt är att föräldrar vill sina barns bästa. Vårt mål är att ni som förälder, med vår hjälp, ska kunna enas om bra lösningar för era barn. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler, vilket innebär att ingen information förs vidare till vare sig andra tjänstemän på socialförvaltningen eller till annan myndighet, exempelvis tingsrätten.

Om du vill ha mer information eller om du vill ha vår hjälp är du välkommen att kontakta oss via Kontaktcenter, telefon 040-641 10 00.

Om en tvist angående vårdnad, boende och/eller umgänge inte kan lösas genom samarbetssamtal tar tingsrätten över ansvaret för beslutet. Tingsrätten avgör vem som ska vara vårdnadshavare, hos vem av föräldrarna barnet ska bo och/eller hur umgänget ska se ut. För att få underlag för ett sådant beslut begär tingsrätten vanligtvis en utredning från individ- och familjeomsorgen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison
Senast uppdaterad: 2018-09-25