Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Föräldraskapsutbildning (12-18 år)

COPE tonår är en föräldrautbildning i grupp där föräldrar delar erfarenheter.

Som förälder kan man ibland behöva stärkas lite extra i sitt föräldraskap. Kanske har man fastnat i gamla spår och behöver få tips och hjälp med att hitta nya strategier att bemöta sin tonåring. Detta kan du få via COPE* tonår.

Kursen vänder sig till alla föräldrar i Lomma kommun som har barn mellan 12-18 år och är kostnadsfri. Kursen hålls vid åtta tillfällen, samtliga kvällstid. Kursen hålls minst en gång om året eller när minst 20 personer har anmält sig.

COPE tonår är ett erbjudande till föräldrar som vill:

  • stärka självförtroendet som förälder och utveckla föräldrarollen
  • få praktiska och konkreta strategier - hur gör jag?
  • hitta sätt för att bättre förstå och hantera sin tonårings beteende
  • förstärka/uppmuntra positivt beteende hos sin tonåring
  • förbättra relationen med sin tonåring

För att ställa frågor om COPE-tonår ring 040-641 12 29, Behandlingsteamet.

*COPE betyder Community Parent Education Programme.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison
Senast uppdaterad: 2019-10-29