Om du och din partner får barn och ni inte är gifta,

behöver socialförvaltningen fastställa vem som

är pappa till barnet.

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse. Det är först sedan denna undertecknats som barnets juridiska rättigheter som arvsrätt, rätt till faderns efternamn och liknande, gäller.

Modern kontaktas av socialförvaltningen för att komma överens om tidpunkt då föräldrarna ska underteckna faderskapsbekräftelsen. Kontaktuppgifterna får socialförvaltningen vanligtvis från Skatteverket.

Det går också bra att underteckna faderskapsbekräftelse innan barnets födelse. Om föräldrarna är överens om gemensam vårdnad, anmäler de detta i samband med faderskapsbekräftelsen.

Handläggningen är enkel oavsett om ni bor tillsammans eller ej, bara ni är överens om att barnet är gemensamt.

Vid frågor kring faderskap är du välkommen att kontakta kommunens Kontaktcenter på 040-641 10 00.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johanna Svensson
Senast uppdaterad: 2020-01-15