Adoption

I korta och förenklade drag innebär en internationell adoption följande steg:

  • Du/ni som vill adoptera ska delta i en särskild föräldrautbildning och genomgå en utredning. Om du/ni anses lämpliga att adoptera får ni ett medgivande av kommunen.
  • Efter ett medgivande från kommunen skickas en ansökan genom en adoptionsorganisation till utlandet. I särskilda fall kan adoption ske utan medverkan av adoptionsorganisation. I dessa fall krävs tillstånd från Myndigheten för adoptionsfrågor.
  • I barnets ursprungsland utreds om det är till barnets bästa att barnet adopteras av en familj i ett annat land. Om så är fallet väljer barnets företrädare en familj bland de ansökningar som mottagits. Blivande adoptivföräldrar informeras om det barn som de utsetts till.

  • Du/ni reser till barnets ursprungsland och hämtar barnet. Adoptionsbeslutet fattas i barnets ursprungsland eller i Sverige.
  • Vid hemkomst behöver barnet genomgå en läkarundersökning. De flesta ursprungsländer vill ha en eller flera rapporter om hur barnet har det och hur barnet utvecklas i sin nya familj. Rapporterna skrivs av socialnämnden eller adoptivföräldrarna.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lindha Höglund
Senast uppdaterad: 2019-12-02