Ungdomstjänst

Du som är i åldern 15-21 år och har begått ett brott, kan dömas till ungdomstjänst av tingsrätten. Tingsrätten bestämmer hur många timmar ungdomstjänst du döms till, det kan variera mellan 20 och 150 timmar.

Ungdomstjänst innebär att du arbetar utan lön, på en arbetsplats där du har en handledare som ger stöd och vägledning. I ungdomstjänsten ingår även några timmars samtal hos Behandlingsteamet. Samtalen är individuella och ger dig tillfälle att reflektera över din situation och det brott du är dömd för.

Syftet med ungdomstjänst är att förebygga brott. Samtalen handlar därför mycket om att prata om strategier för att undvika kriminalitet.

Tillsammans med dig och dina vårdnadshavare kommer vi planera för hur du ska genomföra ungdomstjänsten. Dina arbetstider bestäms utifrån din skolgång och handledarens arbetstider.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison
Senast uppdaterad: 2019-10-29