Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tonårsförälder

För sträng, för slapp, för orolig eller för godtrogen . . . Att vara förälder innebär många glädjeämnen men också mycket frustration. Det kan ibland vara en svår uppgift och en stor utmaning att vara förälder. Alla föräldrar, oavsett familjesituation, kämpar inom områden som disciplin, kommunikation, uppmuntran, problemlösning och liknande.

Tonårstjejer

Hur ska man agera som förälder? 

Våga sätta gränser

Tydliga gränser från din sida gör det enklare för ditt barn att säga nej när han/hon blir erbjuden alkohol eller andra droger.

Prata med och lyssna på ditt barn

Vad har han/hon för intressen, vilka kompisar umgås han/hon med? Hur går det i skolan?

Vara uppmärksam och finnas till hands

God familjesammanhållning är en av de starkaste skyddsfaktorerna när det gäller droger.

Våga prata om alkohol och droger med din tonåring

Berätta om dina egna erfarenheter och varför du är orolig.

Hjälp ditt barn att skapa en korrekt bild av droganvändande

Studier visar att unga människor ofta tror att deras kamrater är mer erfarna än vad de själva är.

Diskutera gränssättning och problem med andra föräldrar

Ska föräldrafria fester tillåtas, hur kan ni tillsammans begränsa tillgången på alkohol?

Inte bjuda på alkohol före 18 års ålder

Vetenskapliga studier visar att ungdomar som blir bjudna på alkohol dricker oftare och mer än andra.

Kontaktuppgifter

Ingela Roxenby

Verksamhetschef Resurscentrum

0733-41 10 25

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: 2018-09-03