Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vill du bli god man?

Uppdraget som god man är ett lekmannauppdrag. I lagen står det att det ska vara en person som är "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig för uppdraget".

För att passa för uppdraget som god man bör du ha bra kunskaper om hur samhället fungerar, tala och skriva god svenska samt ha tillräcklig kunskap om vardagsekonomi för att kunna sköta redovisningen till överförmyndaren. Du ska också kunna ge uppdraget tillräckligt mycket av din tid.

Lämplighetsbedömning

Överförmyndaren gör en lämplighetsbedömning av alla som vill bli god man. Beroende på den enskildes situation kan kraven på den gode mannens kvalifikationer variera från uppdrag till uppdrag. Alla blivande ställföreträdare kontrolleras hos kronofogdemyndigheten och i Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

Utbildningskrav

Alla som vill bli god man ska gå en introduktionsutbildning som genomförs i kommunhuset i Lomma klockan 17.00 till ca 19.30. Vi håller regelbundet utbildningstillfällen för nya gode män där vi går igenom bland annat redovisningen. Du är även välkommen att delta på en sådan träff om du vill uppdatera dina kunskaper om uppdraget. Vill du gå utbildningen, kontakta overformyndaren@lomma.se. Utbildningen är kostnadsfri.

Anhörig som god man?

Som anhörig kan man vara god man för en släkting. En anhörig god man måste uppfylla de grundläggande kraven som beskrivs ovan. Om den enskilde själv önskar en viss person som god man görs alltid en lämplighetsbedömning i varje enskilt fall. I de fall den enskilde förstår vad saken gäller, krävs också alltid ett skriftligt samtycke från honom eller henne, till att just den föreslagna personen utses som god man.

Är du intresserad av uppdrag som god man så fyll i intresseanmälan och skicka in till Lomma kommun, överförmyndaren, 234 81 Lomma.

God man för ensamkommande barn

Då antalet barn som kommer ensamma till Sverige har sjunkit har vi i dagsläget inget behov av nya gode män för ensamkommande barn.

De krav som ställs på en god man för ensamkommande barn är detsamma som för alla övriga gode män enligt föräldrabalken, det vill säga rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig för uppdraget.

För att passa för uppdraget som god man bör du ha bra kunskaper om hur samhället fungerar, tala och skriva god svenska och ha tillräcklig kunskap om vardagsekonomi för att kunna sköta redovisningen till överförmyndaren. Man ska även kunna ge uppdraget tillräckligt mycket av din tid.

För uppdrag som god man till ensamkommande barn krävs att man går en webbutbildning med godkänt resultat. Efter genomförd webbutbildning får du ett intyg som ska skickas till överförmyndaren.

Vill du bli god man? Anmäl ditt intresse

Är du intresserad av att bli god man är du välkommen att anmäla ditt intresse till överförmyndaren.

God man till ensamkommande

Är du intresserad av att bli god man till ensamkommande krävs en webbutbildning med godkänt resultat. Efter genomförd webbutbildning får du ett intyg som du skickar in till överförmyndaren.

Kontaktuppgifter

Jennie Raneke

Överförmyndarhandläggare - Lomma

040-641 14 67

Katarina Welander van der Linden

Överförmyndarhandläggare - Burlöv

040-641 10 51

Kristina Larsson

Överförmyndarhandläggare - Kävlinge

040-641 10 54

Malin Persson

Överförmyndarhandläggare - Staffanstorp

040-641 11 17

Sidansvarig: Kristina Larsson
Senast uppdaterad: 2018-09-11