Vad gör en god man eller förvaltare?

Uppdraget som god man eller förvaltare varierar beroende på den enskildes hjälpbehov. Ett fullständigt uppdrag består i att bevaka den enskildes rätt, förvalta dennes ekonomi samt att sörja för den enskildes person.

Uppdraget som god man eller förvaltare varierar mycket beroende på den situation som personen är i och naturligtvis uppdragets omfattning.

Ett fullständigt godmanskap och förvaltarskap består av hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person och de olika delarna överlappar varandra.

I många fall handlar det om att betala räkningar, se till att fickpengar finns tillgängliga och att kontrollera så att personen har det bra. Målet för den gode mannen eller förvaltaren är att försöka skapa så bra livskvalitet som möjligt för sin huvudman utifrån hans eller hennes ekonomiska och personliga situation.

Det är viktigt att komma ihåg att den gode mannen inte övertar den enskildes rättshandlingsförmåga. Det betyder att det finns ett krav på samtycke från den enskilde då gode mannen ska göra en rättshandling för sin huvudmans räkning. Undantag från regeln gäller när huvudmannens hälsotillstånd utgör hinder för samtycke.

Kontaktuppgifter

Jennie Raneke

Överförmyndarhandläggare - Lomma

040-641 14 67

Katarina Welander van der Linden

Överförmyndarhandläggare - Burlöv

040-641 10 51

Kristina Larsson

Överförmyndarhandläggare - Kävlinge

040-641 10 54

Fredrik Hellström

Överförmyndarhandläggare

040-641 11 17

Sidansvarig: Kristina Larsson
Senast uppdaterad: