Information till dig som vill bli ställföreträdare

Uppdraget som god man eller förvaltare är ett lekmannauppdrag. I lagen står det att det ska vara en person som är "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig för uppdraget".

För att passa för uppdraget som ställföreträdare bör du ha bra kunskaper om hur samhället fungerar, tala och skriva god svenska samt ha tillräcklig kunskap om vardagsekonomi för att kunna sköta redovisningen till överförmyndaren. Du ska också kunna ge uppdraget tillräckligt mycket av din tid.

Lämplighetsbedömning

Överförmyndaren gör en lämplighetsbedömning av alla som vill bli ställföreträdare. Beroende på den enskildes situation kan kraven på den gode mannens kvalifikationer variera från uppdrag till uppdrag. Alla blivande ställföreträdare kontrolleras hos Kronofogdemyndigheten, socialnämndens register i folkbokföringskommunen och i Polismyndighetens belastningsregister.

Utbildningskrav

Alla som vill bli god man eller förvaltare ska gå en obligatorisk introduktionsutbildning som tillhandahålls på kommunhuset i Lomma. Utbildningen hålls ungefär en gång i månaden mellan klockan 17.00 till 19.30. Anmäl ditt deltagande till overformyndaren@lomma.se. Utbildningen är kostnadsfri.

Anhörig som god man?

Som anhörig kan man vara god man för en släkting. En anhörig god man kommer lämplighetsbedömas på samma sätt som beskrivits ovan. I de fall den enskilde förstår vad saken gäller, krävs också alltid ett skriftligt samtycke från honom eller henne, till att just den föreslagna personen utses som god man.

God man för ensamkommande barn

Då antalet barn som kommer ensamma till Sverige har sjunkit har vi i dagsläget inget behov av nya gode män för ensamkommande barn.

De krav som ställs på en god man för ensamkommande barn är detsamma som för alla övriga gode män enligt föräldrabalken, det vill säga rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig för uppdraget.

För att passa för uppdraget som god man bör du ha bra kunskaper om hur samhället fungerar, tala och skriva god svenska och ha tillräcklig kunskap om vardagsekonomi för att kunna sköta redovisningen till överförmyndaren. Man ska även kunna ge uppdraget tillräckligt mycket av din tid.

För uppdrag som god man till ensamkommande barn krävs att man går en webbutbildning med godkänt resultat. Efter genomförd webbutbildning får du ett intyg som ska skickas till överförmyndaren.

Vill du bli ställföreträdare? Anmäl ditt intresse

Är du intresserad av uppdrag som god man eller förvaltare ska du fylla i intresseanmälan. Din anmälan skickas till Lomma kommun, överförmyndaren, 234 81 Lomma.

God man till ensamkommande

Är du intresserad av att bli god man till ensamkommande krävs en webbutbildning med godkänt resultat. Efter genomförd webbutbildning får du ett intyg som du skickar in till överförmyndaren.

Kontaktuppgifter

Jennie Raneke

Överförmyndarhandläggare - Lomma

040-641 14 67

Katarina Welander van der Linden

Överförmyndarhandläggare - Burlöv

040-641 10 51

Kristina Larsson

Överförmyndarhandläggare - Kävlinge

040-641 10 54

Fredrik Hellström

Överförmyndarhandläggare

040-641 11 17

Sidansvarig: Kristina Larsson
Senast uppdaterad: