För dig som är förmyndare

De flesta föräldrar är både vårdnadshavare och förmyndare för sina barn. Överförmyndaren utövar tillsyn över samtliga förmynderskap i kommunen.

Överförmyndarens samtycke

För vissa åtgärder avseende barnets ekonomi kan överförmyndarens samtycke behövas. Samtycke krävs i följande fall:

  • Uttag från överförmyndarspärrat konto.
  • Fördelning av arv då barnet är dödsbodelägare i dödsbo.
  • Om barnet ska bedriva näringsverksamhet.
  • Köp, byte, gåva eller försäljning av fastegendom, bostadsrätt eller tomträtt.
  • Låna eller låna ut pengar samt pantsättning av fast egendom.

Förteckning och årlig redovisning

Om ditt barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp, är du enligt lag skyldig att inkomma med en förteckning över barnets tillgångar. Du är även skyldig att årligen redovisa för förvaltningen till överförmyndaren.

Uttagstillstånd

Vissa utbetalningar sker till ett så kallat överförmyndarspärrat konto i barnets namn. Spärren innebär att överförmyndarens samtycke krävs för att förmyndaren ska kunna göra uttag från kontot. Du ansöker om överförmyndarens samtycke till uttag på särskild blankett. Blanketten "Ansökan om uttagstillstånd (barn)" hittar du under "Blanketter".

Kontaktuppgifter

Jennie Raneke

Överförmyndarhandläggare - Lomma

040-641 14 67

Katarina Welander van der Linden

Överförmyndarhandläggare - Burlöv

040-641 10 51

Kristina Larsson

Överförmyndarhandläggare - Kävlinge

040-641 10 54

Fredrik Hellström

Överförmyndarhandläggare

040-641 11 17

Sidansvarig: Malin Persson
Senast uppdaterad: