God man, förvaltare, förmyndare

Överförmyndarverksamheten i Lomma hjälper dig som bor i Lomma, Burlöv, Staffanstorp och Kävlinge kommun med frågor rörande godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap.

Aktuell information

 

OBS !

Drop in ställs in. Frågor får i år istället tas per telefon.


Drop in inför inlämnande av årsredovisning för 2020

Ni ställföreträdare som behöver är välkomna under drop in tiderna för att kunna ställa era frågor om er redovisning.

Intresseanmälan god man

Vi har i dagsläget inget behov av nya gode män till ensamkommande barn. Vi har dock ständigt behov av ställföreträdare för övriga huvudmän och vi har ett särskilt behov av ställföreträdare som är intresserade av uppdrag för psykiskt sjuka och människor med missbruksproblematik. Intresseanmälan hittar ni under blanketter.

Utbildning av ställföreträdare

Grundutbildning

Vi håller regelbundet en obligatorisk grundutbildning för nya ställföreträdare . Du som redan har uppdrag och vill uppdatera dina kunskaper är också välkommen att medverka. Anmäl dig till utbildningen via overformyndaren@lomma.se. Utbildningen är kostnadsfri.

Vidareutbildning

Överförmyndarna i Burlövs, Staffanstorps, Kävlinge och Lomma kommun har tillsammans med överförmyndarnämnderna i Lunds, Eslövs och Höörs kommun beslutat om att samverka vid vidareutbildning av ställföreträdare. Samverkan innebär att du som ställföreträdare årligen bjuds in till fyra föreläsningar inom olika ämnesområden som är aktuella inom uppdraget.

Inbjudan till vårens föreläsningar skickas ut tillsammans med anmodan om årsräkning. Inbjudan till höstens föreläsningar skickas ut under sommaren.

Hjälp med årsräkningen

Om du har svårigheter med att upprätta årsräkningen är du välkommen till vårt drop-in i Lomma kommunhus. Vid ditt besök får du personlig hjälp med frågor om redovisningen, arvode med mera. Vi kommer att vara tillgängliga under följande tider:

Tider ännu inte klara

Kontakta oss

Postadress:

Lomma kommun
Överförmyndaren
234 81 Lomma

e-post: overformyndaren@lomma.se

Telefon: 040 - 641 10 00

Telefontid:
Måndag: 10:00 - 12:00
Tisdag:    10:00 - 12:00
Onsdag:  10:00 - 12:00
Torsdag: 10:00 - 12:00
Fredag:   10:00 - 12:00

Kontaktuppgifter

Jennie Raneke

Överförmyndarhandläggare - Lomma

040-641 14 67

Katarina Welander van der Linden

Överförmyndarhandläggare - Burlöv

040-641 10 51

Kristina Larsson

Överförmyndarhandläggare - Kävlinge

040-641 10 54

Fredrik Hellström

Överförmyndarhandläggare

040-641 11 17

Sidansvarig: Kristina Larsson
Senast uppdaterad: