Vägen till arbete

Har du frågor om arbete kan

du kontakta Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens hemsida.länk till annan webbplats


Om du har varit arbetslös länge

och behöver hjälp med att hitta jobb

kan du kontakta kommunen.


Du kan få hjälp med:

 • cv
 • personligt brev
 • söka jobb som passar dig
 • praktik
 • studiebesök
 • olika kontakter för att söka jobb


Så går det till

Ring 040-641 10 00.

Berätta vad du behöver hjälp med

så får du prata med rätt person.


Sen träffar du en handläggare

på kommunen.

Tillsammans gör ni en plan för

hur du ska hitta jobb.


Ekonomiskt bistånd

Ring 040-641 10 00 om du har frågor

om ekonomiskt bistånd.

Ibland kallas det också socialbidrag

eller försörjningsstöd.

Arbetslöshet

Du som är arbetslös och behöver extra stöd kan få hjälp av oss för att hitta arbete eller studier.

Du kan få hjälp med

Ta fram en plan över dina kompetenser

 • Arbetslivserfarenhet
 • Tidigare studier
 • Hur arbetsmarknaden ser ut

Stöd och hjälp

 • Att nå dina mål
 • Stärka din självkänsla och att lyfta fram dina positiva egenskaper
 • Coacning i arbetssökande
 • CV och personligt brev
 • Studiebesök
 • Praktik
 • Kontakter med arbetsgivare/skola
 • Kontakter med Arbetsförmedlingen

Matchning

Genom kartläggning av dina kompetenser kan vi hjälpa dig att söka lämpliga arbeten.

Så går det till

 • Du får en jobbcoach som följer dig hela vägen.
 • Tillsammans med din jobbcoach gör ni en plan för arbete eller studier.
 • I enstaka fall kan du erbjudas en tidsbegränsad anställning.

Ekonomiskt bistånd

När du gör en nyansökan om ekonomiskt bistånd kallas du till ett möte. Du får träffa en handläggare för ekonomiskt bistånd och en handläggare för arbetsmarknad. Tillsammans tar ni fram en arbetsmarknadsplan för dig så att du kan få rätt stöd för att hitta arbete.

För att få rätt till ekonomiskt bistånd ska du:

 • Anmäla och skriva in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan registrera dig hemifrån på Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats.
 • Varje månad fylla i Arbetsförmedlingens aktivitetsrapport (där du berättar vilka jobb du sökt och vilka aktiviteter du genomfört för att få jobb)
 • Om du beviljas ekonomiskt bistånd krävs det att du följer upp din arbetsmarknadsplan som du gör tillsammans med en handläggare för arbetsmarknad.

Du tar själv ansvar för din väg mot självförsörjning och vi stöttar dig på vägen. Är du osäker på dina förutsättningar eller vad du vill arbeta med kan vi vägleda dig. Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Kontakta oss gärna om du har frågor!

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Olof Ohlsson
Senast uppdaterad: