Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dödsboanmälan

När en person har avlidit kan anhöriga ha frågor om det praktiska de står inför. Du kan bland annat få hjälp av din bank, begravningsbyrån, Skatteverket och Svenska kyrkan.

Om den avlidne saknar anhöriga som ordnar med gravsättning ska det ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd.

Bouppteckning

När en person avlider ska en bouppteckning göras. Bouppteckning görs för att utreda boets ekonomi. Detta kan begravningsbyråer och banker hjälpa till med. Bouppteckning ska göras senast tre månader efter dödsfallet.

Dödsboanmälan

Om det visar sig att tillgångarna i boet inte räcker till annat än begravningskostnader kan bouppteckningen ersättas med en dödsboanmälan.

Anmälan om detta görs inom två månader från dödsfallet till socialnämnden i den avlidnes hemkommun. Hemkommunen lämnar sedan dödsboanmälan till Skatteverket. För avlidna folkbokförda i Lomma kommun, ring 040-641 10 00.

OBS! Om det finns fast egendom eller tomträtt bland den avlidnes tillgångar måste en bouppteckning ändå göras.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Marianne Westergaard
Senast uppdaterad: 2019-05-12