Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trygghetsboende

I Lomma kommun finns trygghetsbostäder på Havsblick, som ligger på Centrumgatan i Lomma. I huset finns lokaler för samvaro, social verksamhet och möjlighet till måltider.

Lägenheterna

Det finns tio lägenheter på Havsblick som är trygghetsbostäder. Två lägenheter på tre rum och kök och åtta lägenheter på två rum och kök. Lägenheterna har god tillgänglighet. Varje lägenhet är försedd med trygghetslarm. Trygghetslarmet debiteras separat efter inkomstprövning. Larmen besvaras av larmcentral som därefter kopplar vidare till hemtjänsten.

Nuvarande formen ska upphöra

Socialnämnden beslutade 2019-06-11 att den nuvarande formen av trygghetsboende, enligt beslut i socialnämnden §132/09 ska upphöra. De som bor i lägenheterna idag bor kvar så länge de vill eller kan, samtidigt tas kön till boendeformen bort.

Du som står i kön för trygghetsboende och som betalat in årets (2019) avgift på 100 kr kommer att få densamma återbetald senast under september månad 2019.

Den 2 april 2019 infördes en förändring i socialtjänstlagen (SoL, 5 kap, 5 §) avseende kommunens ansvar för boende för äldre. Dagens trygghetsboende i Lomma kommun är en bostadsform som riktar sig till personer äldre än 70 år. Det finns inga kriterier om hjälpbehov och det är ingen biståndsprövning för bostäderna. Detta, i kombination med den långa kötiden, har lett fram till bedömningen att den nuvarande formen för trygghetsboende inte tillgodoser de som har behov av en trygghetsbostad i enlighet med socialtjänstlagens nya lydelse och att boendekonceptet i dess nuvarande form bör vara en del av det allmänna bostadsbeståndet istället för en del i den kommunala servicen.

Det är kommunfullmäktige i Lomma kommun som fastställer avgifter för att stå i bostadskön. Vid socialnämndens möte 2019-06-11 beslutades således även att föreslå kommunfullmäktige att avveckla avgiften för bostadskön för trygghetsbostäder.

Kommunen kommer under 2020 att utreda behov och möjligheter för biståndsbedömda trygghetsboenden.

 

När börjar det nya beslutet om trygghetsboende att gälla? Beslutet togs den 11 juni och gäller från det datum.

När får jag pengarna tillbaka pengarna som jag betalt in för 2019? Det är 100 kr och du får tillbaka dem senast september 2019.

Får jag tillbaka några pengar från det jag satt in tidigare år? Nej, det är endast senast inbetalda avgift som betalas tillbaka.

Kommer jag att kunna söka någon form av trygghetsboende även framöver? Under nästa år kommer förvaltningen utreda om det ska finnas någon typ av trygghetsboende. Men dessa kommer i så fall att biståndsbedömas och inte vara kopplade till något kösystem.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Frida Kristensson
Senast uppdaterad: 2019-06-19