Familjehem

Socialförvaltningen söker familjehem, jourhem, kontaktfamilj, kontaktperson, stödfamiljer och vänfamiljer till barn, unga och vuxna som har en funktionsnedsättning och/eller som på grund av sociala skäl behöver stöd av andra familjer/personer. Din tid och omtanke behövs!

Hitta på sidan

Familjehem

För de barn som inte kan bo tillsammans med sina föräldrar är det extra viktigt att de får möjlighet att komma till en trygg familj där de kan stanna under en kortare eller längre tid.

Jourhem

Att vara jourhem innebär att ni tar emot barn och ungdomar i ert hem i det akuta skedet när barnet av olika anledningar inte kan bo hemma. Barn och ungdomar är placerade i jourhem under en begränsad tid.

Kontaktfamilj

Familjen ska fungera som ett kompletterande stöd till barnet och dennes familj.

Kontaktperson

Vissa personer kan ha behov av en kontaktperson som kan lyssna, vara tillgänglig och vara en förebild, hjälpa den enskilde och hens närmsta i personliga angelägenheter.

Stödfamilj

Stödfamiljen fungerar som en korttidsvistelse utanför det egna hemmet där barn med funktionsnedsättning kan vistas hos en familj, vanligtvis ett veckoslut per månad.

Vänfamilj

Läs mer om stöd till nyanlända vuxna eller barnfamiljer samt ensamkommande barn och unga.

Vill du veta mer?

För mer information, kontakta Kontaktcenter tel: 040-641 10 00 eller fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss.




  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lindha Höglund
Senast uppdaterad: 2019-12-02