Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Äldreboende

Särskilt boende för äldre/äldreboende

Du har möjlighet att ansöka om en plats på särskilt boende när ditt behov av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. Boendet kan vara ett vårdboende eller demensboende. På dessa boenden finns tillgång till personal dygnet runt. Det är Frösunda, som på uppdrag av Lomma kommun, driver de särskilda boendena i kommunen.

Vem kan få särskilt boende?

Personer som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan beviljas särskilt boende. Med omfattande hjälpbehov menas behov av hjälp dag, kväll, helg och normalt också natt. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk art.

Hur går det till att få särskilt boende?

För att få särskilt boende krävs ett beslut från en bistådshandläggare.

Valmöjligheter

Den som beviljats särskilt boende kan välja vilket boende hen vill flytta till. Om det är kö till det boende man önskar erbjuds man plats i ett annat särskilt boende, men man kan ändå välja att stå kvar i kön till det boende man önskar.

Hur ansöker jag?

Läs mer om hur du ansöker under Ansöka om stöd.

Överklagande

Om du har fått avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga. Detta ska göras inom tre veckor efter det att du fått beslutet. Ange vilket beslut du är missnöjd med och hur du vill att de ska ändras. Överklagandet ska skickas in till socialnämnden/beslutsfattaren. Om inte omprövning av beslutet sker, skickar socialförvaltningen överklagan vidare till Förvaltningsrätten.

Läs mer i bostads- och lokalförsörjningsplanen nedan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Frida Kristensson
Senast uppdaterad: 2018-06-20