Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vilket stöd kan du få?

Du som äldre eller senior invånare i Lomma kommun kan få stöd i vardagen på olika sätt.

I Lomma kommun finns hemtjänst, hjälpmedel, särskilda boenden och närståendestöd. Det finns också öppna mötesplatser och möjlighet att få hjälp av en fixare i hemmet, förebyggande hälsosamtal och samordnad vårdplanering.

Du som har en demenssjukdom/kognitiv sjukdom eller har en anhörig som har sjukdomen kan få hjälp av en sjuksköterska som gör hembesök.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Marie Nykvist
Senast uppdaterad: 2020-01-15