Seniorpanelen i Lomma

Seniorpanelen är ett forum för dig 65 år eller äldre. Syftet är att få veta vad du som senior invånare i kommunen tycker är viktigt, bland annat så att socialnämnden kan ta med sig dessa tankar och kunskaper vidare i sitt politiska arbete.

Senior panelen träffas ett par gånger per år med ett specifikt tema för varje träff. Det är ett tillfälle för dig som senior att diskutera med och framföra tankar och idéer om framtiden till kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner.

Välkommen på seniorpanel den 5 november 2018. Temat denna gång är Hur kan vi förbättra kost och måltider i hemtjänst och särskilda boende?

Socialnämnden driver ett kostprojekt för att få en större nöjdhet hos personer som har hemtjänst eller som bor i särskilda boende. Projektledare är Pernilla Hedin och hon behöver alla kloka tankar i sitt arbete att ta fram förslag på hur vi kan förbättra kosten och måltiderna.

När? 5 november 2018 kl. 13-16

Var? Stora Sessionssalen på kommunhuset (Hamngatan 3)

Vi bjuder på fika.

Anmäl dig senast den 30 oktober.


För- och efternamn

Ange e-postadress och/eller telefonnummer

Ange eventuell specialkost då vi bjuder på fika
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl
Senast uppdaterad: 2019-10-24