Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vilket stöd kan du få?

I Lomma kommun finns stöd i olika former för personer med demens och närstående.

Närståendestödet Treklövern

I närståendestödet Treklövern ges det möjlighet till "egen tid", men även möjlighet till att träffa andra i liknande situationer.

Närståendegrupp

Som närstående till person med demenssjukdom kan vi erbjuda närståendegrupper. Detta innebär att man träffas tillsammans vid fem tillfällen för fördjupad information om demenssjukdomar . Grupperna leds av demenssjuksköterska Jeanette Brink. Om du vill veta mer om närståendegrupper, kontakta Jeanette Brink, 040-641 15 33.

Träffpunkterna Havsblick och Jonasgården

I Lomma kommun finns möjlighet till olika aktiviteter på träffpunkterna i Lomma och Bjärred. Välkommen till Träffpunkterna i Lomma och Bjärred!

Hemtjänsten

Hemtjänsten kan erbjuda praktisk hjälp och stöd i olika grad. Biståndshandläggarna berättar gärna mer om detta.

Dagverksamheten

Dagverksamhet kan erbjudas för personer som har en fastställd diagnos, demens. Biståndshandläggarna berättar gärna mer om detta.

Avlastning/avlösning

Avlastning kan innebära att en personal från hemtjänsten kommer till hemmet och ger den närstående en möjlighet till att exempelvis uträtta ärende eller göra något för sin egen del. Avlösningen kan även ske utanför hemmet. Personen med demenssjukdom kommer då till korttidsenheten på Jonasgården i Bjärred. För mer information, kontakta biståndshandläggaren.

Särskilt boende för personer med demenssjukdom

Det finns flera boenden för personer med demenssjukdom i kommunen. Boendet är till för de som, av olika skäl, inte längre kan bo kvar i sitt tidigare boende. Var och en har sin egen lägenhet samt tillgång till gemensamma lokaler. För att ge trygghet är boendet bemannat dygnet runt. Man får det stöd och hjälp som man kan behöva i sitt dagliga liv.

Du måste ansöka om ett särskilt boende hos din biståndshandläggare. Därefter görs en individuell bedömning. Du kontaktar biståndshandläggaren via Kontaktcenter på telefon 040-641 10 00.

Kontaktuppgifter

Jeanette Brink

Demenssjuksköterska

040-6411533

Sidansvarig: Frida Kristensson
Senast uppdaterad: 2018-09-03