Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dagverksamhet

För personer med sviktande minnesfunktion. På dagverksamheten arbetar vi för att man som vårdtagare ska få den bästa vård och som anhörig känna trygghet.

Personalen på dagverksamheten är utbildade i demensproblematik, demenssjukdomar och har ett rehabiliterande och förstående förhållningssätt.

Verksamheten är inriktad på aktiv social träning och meningsfullhet, det vill säga stimulerar till att hålla det friska friskt och att ha upplevelser i nuet.

Dagverksamheten erbjuder fysisk och mental träning i form av promenader, gymnastik, musik, sång, kultur och gemenskap som präglas av fantasirikedom och humor. Varje vårdtagare har en kontaktman.

Sidansvarig: Jeanette Brink
Senast uppdaterad: 2017-04-19