Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Äldreomsorg

Här berättar vi mer om äldreomsorgen i Lomma kommun samt vad vi arbetar på att förbättra och utveckla. Du hittar också nyheter i ämnet.

Socialförvaltningens viktigaste uppgift är att var och en av Lomma kommuns invånare ska, oavsett ålder, kunna leva i trygghet, bemötas med respekt och värdighet samt ha tillgång till god vård och omsorg. Vi vill att varje invånare ska uppleva att vi har dem i fokus genom livets alla skiften. 

De senaste åren har äldreomsorgen hamnat i medias blickfång och äldrefrågorna har satts i fokus. Media har även följt oss i vår kommun. Vi välkomnar dialogen och vill berätta för dig hur vi arbetar med att förbättra och utveckla äldreomsorgen.

Just nu gör vi bland annat följande:

 • Uppföljning av åtgärdsplaner från Frösunda och Attendo. Detta är en del av ordinarie uppföljning. Redovisning av resultatet görs efter hand.

 • Utredning kring maten inom äldreomsorgen. Både vad gäller kvalitet och måltidssituationen. Bland annat ska en projektanställd arbeta dedikerat med att höja kvaliteten.

 • Utredning av äldreomsorgen. Vi tittar på äldreomsorgen över tid för att se vilka lärdomar vi kan dra, så att vi kan få den bästa äldreomsorgen framöver. Utredningen kommer att presenteras för socialnämnden under hösten och redovisas efter att politiska beslut har fattats. Arbetet är påbörjat.

 • Möten med samtliga som bor på kommunens äldreboende, med närstående, för att säkerställa att de får den omsorg de har rätt till. Detta arbete är en del av den ordinarie uppföljningen. En sammanställning av höstens möten görs innan årsskiftet och presenteras i januari.

Systematiska uppföljningar för varje individ - så fungerar det

För att följa upp och säkra kvaliteten görs kontinuerligt uppföljningar med varje individ. Om personen i fråga inte får det hen har rätt till, kräver kommunen en åtgärdsplan. Om planen inte skulle följas utgår vite tills åtgärderna är genomförda och behovet hos den enskilde är uppfyllt.

 • Socialstyrelsens Öppna jämförelser - en undersökning där man i mars frågade alla som bor på särskilda boenden samt de som använder hemtjänst vad de tycker om kvaliteten. Undersökningen genomförs en gång om året i hela landet. Se rapporterna för 2017 i pdf:er här:
  Särskilda boenden (äldreboenden) - pdfPDF
  Hemtjänst - pdfPDF
 • Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökning Nöjd medborgarindex. Frågor skickades ut av SCB under september och alla boende i kommunen fick svara på vad de tycker om bland annat äldreomsorgen. Resultat beräknas komma i december.

Lomma kommun har under lång tid prioriretat arbetet med förebyggande insatser så att så många som möjligt ska kunna leva ett självständigt liv så länge det går. Ett arbete som på många sätt varit framgångsrikt.

Bland annat finns:

 • Öppna mötesplatser i Lomma och Bjärred med såväl dansaftnar och föreningsliv som sittgympa och tipsrundor.
 • Förebyggande hälsosamtal till dig som fyllt 75 år.
 • Fixare i hemmet som utför enklare uppgigfter i ditt hem för att minska risken för fall. Det kan handla om byte av glödlampor och uppsättning av gardiner.
 • Närståendestöd till dig som lever med någon som har en äldrerelaterad sjukdom.
 • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Dessa verksamheter drivs av Lomma kommun.

Övrig information om den äldreomsorg som finns och vad du kan ansöka om

Nyheter

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Amelie Gustafsson
Senast uppdaterad: 2018-04-10