Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

E-handel, e-faktura

Lomma kommun tillämpar ännu inte e-handel i hela kedjan från beställning till faktura. I dagsläget strävar kommunen efter att minska antalet pappersfakturor och istället få in dem i elektroniskt format.

Leverantörsfakturor

Fakturor från leverantörer ska sändas elektroniskt i format Svefaktura. Information om Svefakturalänk till annan webbplats.

Lomma kommun använder InExchange som VAN-leverantör. Som leverantör kontaktar du InExchange.

Fakturaadress

Faktura ska ställas till avropsansvarigs faktureringsadress enligt gemensam struktur nedan.

Lomma kommun
Referens ID:
Fakturaenheten
Box 77
234 22 LOMMA

E-fakturaadress

GLN-kod: 7362120001064
Org.nr: 212000-1066
VAN-operatör: Inexchange

Kontaktuppgifter

Ib Nilsson

Upphandlingssamordnare

Sidansvarig: Ib Nilsson
Senast uppdaterad: 2019-03-25