Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Starta livsmedelsföretag

Livsmedelsföretag definieras som "varje företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon form av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel".

För att starta ett företag som hanterar eller säljer livsmedel i någon form eller i något led krävs att företaget är registrerat hos miljöenheten. Anmälningsblankett för registrering av livsmedelsföretag hittar du nedan.

Det kan krävas bygglov eller bygganmälan för lokalen där du tänker hålla till, information om bygglov.

Om du planerar att servera alkoholdrycker, se serveringstillstånd.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2018-01-05