Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gräva och schakta - tillstånd

För att få förlägga ledningar på allmän platsmark i Lomma kommun krävs ledningsrättsavtal. Detta tecknas med kommunen. För grävarbeten på allmän platsmark erfordras tillstånd från Lomma kommun.

Grävtillstånd ska sökas av ledningsägaren. Till ansökan ska tydliga kartor av arbetets omfattning bifogas.

Nedan hittar du bestämmelser som gäller för grävning på allmän platsmark, ansökningsblankett för grävning, ansökan om TA-plan samt information om kvalitetsdokumentation.

Upplåtelse av allmän platsmark för exempelvis byggbodar, containrar eller materialupplag utanför arbetsområdet kräver tillstånd från polismyndigheten. Se "Upplåtelse av allmän platsmark".

För utsättning och visning av ledningar se Ledningskollen.selänk till annan webbplats.

För utsättning och visning av kommunala VA-ledningar, se www.ledningskollen.se eller kontakta VA SYD på tel 040-635 10 00 eller skicka e-post kund@vasyd.se.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen
Senast uppdaterad: 2019-10-24