Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Folköl och tobak

För att få sälja tobak eller folköl måste du anmäla det till kommunen. Du måste även betala en tillsynsavgift och ha ett egenkontrollprogram.

Från och med den 1 juli 2019 gäller ny lag om tobak och liknande produkter. Här kan du läsa om den nya tobakslagen.PDF

Anmälan

Om du vill sälja folköl eller tobak måste du anmäla det till Lomma kommun. Det är den person som äger försäljningsstället (vanligtvis en butik eller restaurang) som ska fylla i och skicka in blanketten. När du skickar in blanketten ska du också fylla i och skicka in ett så kallat egenkontrollprogram.

Om butiken byter ägare eller om du inte längre vill sälja folköl eller tobak ska det också anmälas till kommunen. Rätten att sälja folköl och/eller tobak följer inte automatiskt med till den nya ägaren. Det är också viktigt att anmäla ägarbytet eller upphörandet av försäljningen så att rätt person får fakturan för tillsynsavgiften.

Aktuella avgifter

 • Försäljning av folköl: 2 000 kr
 • Försäljning av tobak: 2 000 kr
 • Försäljning av folköl och tobak: 2 800 kr
 • Försäljning av folköl och tobak för ställen med serveringstillstånd för alkohol: 800 kr

Egenkontrollprogram

Ett egenkontrollprogram innebär att du som butiksägare/restaurangägare ska ta fram och skriva ner butikens rutiner för att förhindra försäljning till minderåriga, men även hur butiken/serveringsstället i övrigt arbetar för att följa lagen.

Säljer butiken både tobak och folköl ska det finnas ett egenkontrollprogram för tobak och ett för folköl. Det ifyllda programmet ska finnas på försäljningsstället och en kopia ska skickas till kommunen. Det går bra att själv ta fram ett program som uppfyller de riktlinjer som Statens folkhälsoinstitut tagit fram, vilket många av de större butikskedjorna gjort.

Det är viktigt att ägaren eller ansvarig för försäljningsstället regelbundet informerar de anställda om reglerna som gäller vid försäljning av tobak och folköl.

Definitioner av tobak och folköl

En tobaksvara är en produkt som till någon del innehåller tobak och som är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på. Hit räknas till exempelvis cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak, blunts innehållande tobak och tobak till vattenpipa. Öl är en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt. Öl med en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 procent kallas folköl.

Regler för tobaksförsäljning

Den 20 maj 2016 ändrades Sveriges tobakslag. Ändringarna innebär bland annat strängare märkningskrav och förbud mot smaksatt tobak. Alla som säljer tobaksvaror eller örtprodukter för rökning behöver känna till de nya bestämmelserna.

Ändringarna i tobakslagen började gälla den 20 maj 2016.

Vad innebär reglerna?

De förändrade reglerna innefattar bland annat strängare krav på märkning på tobakspaket, att smaksatta cigaretter och rulltobak förbjuds och strängare regler kring vissa hälsofarliga tillsatser.

Detaljerad information om de nya regeländringarna finns på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Kortfattat innebär de nya reglerna följande:

 • Hälsovarningar ersätter varningstexter.
 • Det måste vara minst 20 cigaretter i ett paket.
 • Innehållsförteckning förbjuds på cigarettpaket.
 • Tobakspaket får inte likna livsmedel eller kosmetiska produkter.
 • På paketen får det inte hänvisas till smak, doft eller tillsatser (gäller inte snus). Det får inte antydas att en viss vara har miljöfördel.
 • Smaksatta cigaretter och rulltobak förbjuds. Vissa smaker förbjuds redan nu, medan andra fasas ut till år 2020.

Hälsovarningar

När det kommer till de nya hälsovarningarna, som ersätter de gamla varningstexterna, gäller som tidigare olika regler för olika varor.

Kortfattat gäller följande:

 • Cigaretter, rulltobak och vattenpipstobak ska ha så kallade kombinerade hälsovarningar som består av varningstext och bild, både på framsidan och baksidan av paketet.
 • På den ena sidan ska det även finnas följande informationstext: Tobaksrök innehåller 70 cancerframkallande ämnen. På den andra sidan ska det finnas en allmän varning: Rökning dödar
 • Övriga tobaksprodukter för rökning, exempelvis piptobak, cigariller och cigarrer, ska ha hälsovarning och allmän varning.
 • Rökfria tobaksvaror, exempelvis snus och tuggtobak, ska ha hälsovarning på de två största ytorna: ”Denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande”.
 • Örtprodukter för rökning, exempelvis rökmassa för vattenpipa utan tobak, ska ha hälsovarning på förpackningens framsida och baksida: Att röka denna produkt skadar din hälsa

E-cigaretter

Om du tänker sälja elektroniska cigaretter som kan användas för konsumtion av nikotinånga ska du anmäla detta till kommunen. Detsamma gäller om du tänker sälja påfyllningsbehållare som innehåller vätska som innehåller nikotin.

Kontaktuppgifter

Marie Bertilsson

Alkoholhandläggare

Sidansvarig: Marie Bertilsson
Senast uppdaterad: 2019-06-11