Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fettavskiljning

Fettutsläpp från restauranger, storkök och liknande skapar stora problem i kommunens avloppsnät då det sätter igen avloppsledningarna samt orsakar stopp och frätskador. För att förhindra detta får fastighetsägare/abonnenter med verksamheter som tillverkar och hanterar livsmedel inte släppa ut fett eller andra ämnen som inverkar skadligt på det allmänna ledningsnätets funktion. Skador kan undvikas genom att installera fettavskiljare i avloppet.

Enligt Lomma kommuns "Föreskrifter för renhållning" samt "Allmänna bestämmelserna för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen" (ABVA), har fastighetsägaren/verksamhetsutövaren huvudansvaret, både tekniskt och ekonomiskt, för installation samt för underhåll och drift av fettavskiljaren. I de berörda verksamheter där fettavskiljare saknas ska denna installeras så snart som möjligt.  

Frityrolja och stekfett

Frityrolja, stekfett och liknande får inte tömmas i fettavskiljaren utan ska samlas upp separat. Små mängder av flytande fett kan slängas i de vanliga soporna (det så kallade restavfallet) för att förbrännas och bli till fjärrvärme. Större mängder ska hämtas av en firma som samlar in och återanvänder förbrukat matfett.

Tömning av fettavskiljare

Fettavskiljaren ska tömmas minst fyra gånger per år. Ansvarig för verksamheten ska se till att det finns en tömningsjournal tillgänglig i anslutning till anläggningen, innehållande uppgifter om när avskiljaren har tömts. Möjlighet finns att söka dispens för färre antal tömningar av fettavskiljaren, kontakt tas i så fall med Lomma kommun som förmedlar detta vidare. Tömningen utförs sedan av företaget Ragn-Sells.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: 2018-06-26