Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillstånd, regler och tillsyn

För flera verksamheter krävs att du söker tillstånd eller anmäler till kommunen. För vissa verksamheter krävs också att du som företagare gör olika kontroller och besiktningar.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för bygginspektion och beslut om bygglov samt tillsynen av hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd inom Lomma kommun. Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet utförs av miljö- och byggavdelningen som tillhör samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tekniska nämnden

Ansvarar för frågor gällande byggande, vissa trafikfrågor, drift, underhåll och skötsel samt förvaltning av offentlig mark och naturreservat. Denna verksamhet utförs av mark- och exploateringsenheten samt tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsen

Frågor som rör mark- och exploatering samt detaljplanering ansvarar kommunstyrelsen för. Denna verksamhet utförs av planeringsenheten och mark- och exploateringsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Socialnämnden

Ansvarar för frågor om serveringstillstånd för alkohol samt försäljning av folköl och tobak.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2018-06-15