Utbudet av tomter varierar.
För tillfället kan Lomma kommun
inte erbjuda några kommunägda
tomter till försäljning.

Verksamhetstomter

I november väntas en verksamhetstomt med adress Kornettvägen 8 komma ut till försäljning. Tomten (med fastighetsbeteckning Borgeby 16:74) omfattar 2.246 kvm verksamhetsmark. Information om pris och försäljningsvillkor kommer att publiceras i november.

Tyvärr kan vi för tillfället inte erbjuda några andra kommunägda verksamhetstomter till försäljning. Frågor som rör ledig kommunal tomtmark och upplåtelser handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen medan övriga etableringsfrågor handläggs av näringslivsenheten.

Kontaktuppgifter

Urban Linse

Exploateringsingenjör

040-641 11 07

Sidansvarig: Helena Sääf
Senast uppdaterad: 2020-09-21