Utbudet av tomter varierar.
För tillfället kan Lomma kommun
inte erbjuda några kommunägda
tomter till försäljning.

Verksamhetstomter

Frågor som rör ledig kommunal tomtmark och upplåtelser handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen medan övriga etableringsfrågor handläggs av näringslivsenheten.

Utbudet av tomter varierar med tiden och för tillfället kan vi tyvärr inte erbjuda några kommunägda tomter till försäljning. Ambitionen är att kunna erbjuda tomter av varierande storlekar i olika delar av Lomma kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan informera om det aktuella läget och planerat framtida utbud. Tomterna säljs vanligtvis fastighetsbildade och i byggklart skick.

Köparen bör alltid kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att få exakt information om vad som gäller för en viss tomt. Vatten, avlopp, el, med mera är normalt framdraget till tomtgränsen. Anslutningsavgifter för dessa tillkommer utöver tomtpriset.

Kontaktuppgifter

Urban Linse

Exploateringsingenjör

040-641 11 07

Sidansvarig: Helena Sääf
Senast uppdaterad: 2020-07-20