Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2020-10-02
Nu finns en attraktiv tjänst ledig på vårt mellanstadium. Vi söker en driven och positiv kollega i vårt team i arbetslag 4. Tjänsten innebär arbete främst i åk 4 med matematik, NO och teknik. Tillsammans med två kollegor har du mentorsansvar för våra två klasser i åk 4.
9F97D109-D4A3-4A23-953B-8C20B436C93F
Sista ansökningsdag: 2020-10-04
Du kommer att arbeta med fastighetsskötsel och annan daglig service som berör såväl elever som personal. Tjänsten innebär också att du har delansvar i det systematiska brandskyddsarbetet, att du administrerar larm samt öppnar/ låser skolan. Tjänsten innefattar således en del administrativt arbete. Mer ingående innebär ovanstående att du kommer hantera felanmälningar och underhåll av lokaler samt gårdar. Ibland sker detta i samarbete med kommunens fastighetsavdelning men det innebär även att du själv exempelvis reparerar, monterar, målar, spacklar osv. Delansvaret i det systematiska brandskyddsarbetet innebär att du utför tillsynsronder var tredje månad samt att du kontinuerligt hanterar brister som du själv eller personalen upptäcker. Du kommer även vara ansvarig för kontroll av våra hjärtstartare. Tjänsten innebär också att du gör beställningar och tar emot leveranser. Du administrerar skolans larmsystem och ansvarar för nycklar, sophantering samt annan daglig service som vanligen förekommer på en förskola/ skola. Arbetet kan innebära fysiskt krävande moment och att arbetstiden vid enstaka tillfällen förlängs till andra tider än de ordinarie. Visstidsanställning t o m 2021-07-02
8CA1B193-65D1-43C9-8DC0-953C38C995F3
Sista ansökningsdag: 2020-10-04
Löddesnässkolan ligger i ett lugnt och lummigt villaområde med parkliknande utemiljö och närhet till havet. På skolan har vi ca 340 elever i årskurserna F-6. Vi arbetar i en årskursorganisation där lärare arbetar tillsammans i arbetslag och personalen har stort inflytande över verksamheten. Personalen har ett härligt engagemang och vi-känslan är stark. Skolan har under de senaste åren arbetat aktivt med att utveckla den fysiska lärmiljön, gemensamma strukturer och kooperativ undervisning. Löddesnässkolan är partnerskola till lärarutbildningen vid Malmö Universitet. Skolans vision: En hälsofrämjande skola för alla, som skapar grund för livslångt lärande. En kreativ miljö som genomsyras av delaktighet, omtanke och framtidstro. Det pedagogiska arbetet vilar på fyra ben: kultur, kunskap, miljö och hälsa. Är du förskollärare/lärare och vill ingå i ett starkt team fyllt med kompetens, arbetsglädje och framåtanda då är detta ett arbete du ska söka.
752000F0-3BB7-4C35-A6E8-46911B894E9A
Sista ansökningsdag: 2020-10-11
Rollen som chefskoordinator innebär en varierad arbetsdag med högt tempo. Inom socialförvaltningen arbetar vi som en del i en helhet och tillsammans utvecklar vi verksamheten. Vi söker dig som vill fungera som socialchefens sidekick och ge stöd och skapa goda förutsättningar i det dagliga arbetet. Som chefskoordinator har du en ansvarsfull och central administrativ roll på en övergripande nivå och stöttar även andra chefer och medarbetare i förvaltningen. Du kommer att ansvara för koordinering och planering av socialchefens kalender och du säkerställer att vardagen fungerar på ett effektivt sätt, i både stort och smått. För att möjliggöra detta kommer du att vara en viktig del i förvaltningen och stötta med olika uppgifter. Exempel på andra arbetsuppgifter är att förbereda och utarbeta underlag, delta och skriva protokoll vid förvaltningsövergripande möten, vissa ekonomiuppgifter samt boka och organisera förvaltningsövergripande aktiviteter, möten och konferenser.
7FFCC958-6EDC-4110-ACC8-F180217734A4
Sista ansökningsdag: 2020-10-11
Vi söker en person med ett pedagogiskt förhållningssätt som vill arbeta målinriktat för att utveckla samarbetet med lärarna på skolan och med att marknadsföra skolbiblioteket, samt bli en länk mellan skola och fritid genom arbete i folkbibliotekets barnteam. Arbetsuppgifter är informationssökning, användarundervisning kring medie- och informationskunnighet, lässtimulering, hålla i läsgrupper och andra på folk- och skolbibliotek normalt förekommande uppgifter.Organisatoriskt hör skolbibliotekarierna till folkbiblioteksverksamheten, där ansvaret för skolbiblioteksutvecklingen i kommunen finns. Tjänstgöring kvällstid och helger kan förekomma. Kommunens skolbibliotekarier ingår i ett nätverk.
C89A656F-F2B1-43EC-B52D-191D333D0622