Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2020-05-29
Bjärehovskolan har fyra åldershomogena fritidshem från F-3. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för den pedagogiska verksamheten. I arbetet utgår du från fritidshemmets kompensatoriska och kompletterande uppdrag i utformandet av verksamheten. I år 1 och 2 ingår det fritidspass under elevernas skoldag som en del av det kompletterande uppdraget. Skolan ligger vid Bjärred centrum med möjlighet till kommunikation till Malmö och Lund. Vi har gångavstånd till flera natursköna omgivningar och lekplatser som fritidshemmen tar till vara på genom att varje vecka ha utedag på eftermiddagstid. Förutom planering i arbetslag träffas alla fritidspedagoger och förskollärare i F-klass varje onsdag för gemensam konferenstid. Alla medarbetare är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet och vi värdesätter det kollegiala lärandet. Vi arbetar utifrån ett årshjul med gemensamma aktiviteter som är uppskattade av våra elever. Som lärare i fritidshem utgår vi ifrån att du är insatt i det centrala innehållet och förmågorna i de nya läroplanstexterna för fritidshemmen och att du kan utgå från dessa i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Vi har Infomentor som digital plattform där du som lärare i fritidshem dokumenterar ditt arbete. Du har tillgång till egen Macbook. Varmt välkommen med din ansökan!
75CE3BBD-1D78-4676-A8AA-FE79F0C9B59B
Sista ansökningsdag: 2020-05-31
Vi söker en person med ett pedagogiskt förhållningssätt som vill arbeta målinriktat för att utveckla samarbetet med lärarna på skolan och med att marknadsföra skolbiblioteket, samt bli en länk mellan skola och fritid genom arbete i folkbibliotekets barnteam. Arbetsuppgifter är informationssökning, användarundervisning kring medie- och informationskunnighet, lässtimulering, hålla i läsgrupper samt andra på folk- och skolbibliotek normalt förekommande uppgifter.Organisatoriskt hör skolbibliotekarierna till folkbiblioteksverksamheten, där ansvaret för skolbiblioteksutvecklingen i kommunen finns. I vikariatet ingår tjänstgöring 5/40 på Bjärreds folkbibliotek, kvällstid och helger förekommer.Kommunens skolbibliotekarier ingår i ett nätverk.
3A87BE65-978B-4D81-8EB4-D03F621DAD19
Sista ansökningsdag: 2020-05-31
Lomma kommun söker distrikts -/sjuksköterska dag och kväll.Socialförvaltningen i Lomma befinner sig på en spännande förändringsresa mot att bli en förvaltning i framkant, med en äldreomsorg och en hemsjukvård vi alla känner stolthet över. För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten till en av landets främsta. Som sjuksköterska inom Lomma kommuns Socialförvaltning erbjuds du, förutom ett arbete präglat av hög kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande - möjlighet att påverka din tjänstgöringsgrad, endast helgtjänstgöring var sjätte helg (100%) och friskvårdsbidrag.
1FB8205F-400F-47DF-BB97-6AA42F81A051
Sista ansökningsdag: 2020-05-31
Nu har du chansen att bli en del av lärarteamet på Pilängskolan i Lomma kommun. Här får du fokusera på undervisningen och du ingår i en grupp som samarbetar kring planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Du får också arbeta i nya lokaler som vi är väldigt stolta över. Vi erbjuder en tillsvidareanställning och vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla undervisningen tillsammans med oss. Pilängskolan och Lomma kommun utmärker sig regelbundet med höga placeringar i nationella rankingar och våra elever gör mycket goda resultat samt håller sig långt fram i olika tävlingar.
2255B4E6-9DF0-4B96-A411-9744A8F0FBEE
Sista ansökningsdag: 2020-05-31
Arbetsuppgifterna innefattar handläggning och beslut avseende godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap enligt gällande lagstiftning, upprättande av yttranden samt granskning av redovisningshandlingar. Som handläggare kommer du även att arbeta med rekrytering, utbildning och arvodering av gode män och förvaltare samt sköta information och kontakter med allmänhet, gode män, förvaltare, förmyndare, tingsrätt och andra myndigheter m fl. I tillsynsarbetet krävs en bred förståelse inom flera juridiska områden som till exempel familjerätt och successionsrätt.
3BB34612-116B-49AB-9568-CC12A949166B