Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

För att alla som jobbar
i Lomma kommun
ska må bra
finns det ett projekt
som kallas PEPP.

Målet är att utbilda
personal och chefer
hur man skapar ett
hållbart arbetsliv.

Hållbart arbetsliv i fokus

Europeiska socialfonden logo

Lomma kommun har tillsammans med Kävlinge och Burlöv kommun beviljats 16 miljoner kronor av Europeiska socialfonden till en satsning på hållbart arbetsliv. Projektet innefattar kompetensutveckling och insatser för att förebygga ohälsa och bidra till ett mer hållbart arbetsliv och riktar sig till alla medarbetare i de tre kommunerna.

Paulina Ekendahl, projektledare för EU-projektet PEPP.

− För att skapa engagemang behöver alla medarbetare se och förstå hur viktigt deras bidrag är för hela organisationen. Ett sådant här projekt ger de rätta förutsättningarna för att se var vi står idag och vilka kunskapsluckor som finns. Vi kan sedan vidta åtgärder för att skapa en arbetsmiljö där medarbetarnas behov uppmärksammas och ge det chefsstöd som behövs, säger Paulina Ekendahl, projektledare för EU-projektet PEPP (på bild till höger).

PEPP - Personligt Engagemang På Plats för ett hållbart arbetsliv

Projektet heter PEPP - Personligt Engagemang På Plats för ett hållbart arbetsliv - och pågår i två år med start den 1 november 2017. Målet är att ge ökade förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där medarbetare och ledare mår bra och utvecklas. Satsningen utgår från tre spår:

  • organisatoriska förutsättningar,
  • ledarskap och
  • medarbetarskap.

Under projektets gång kommer medarbetare och chefer erbjudas kompetensutveckling och aktiviteter kopplade till förebyggande av ohälsa. Det kan till exempel handla om workshops och föreläsningar, men även om att identifiera och utveckla organisatoriska förutsättningar. På sikt förväntas effekterna från projektet kunna bidra till att vända utvecklingen vad gäller såväl kort- och långtidssjukfrånvaro som fysisk och psykisk ohälsa.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Marie Härstedt
Senast uppdaterad: 2018-11-09