Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

För att alla som jobbar
i Lomma kommun
ska må bra
finns det ett projekt
som kallas PEPP.

Målet är att utbilda
personal och chefer
hur man skapar ett
hållbart arbetsliv.

Hållbart arbetsliv i fokus - PEPP

Europeiska socialfonden logo

Att öka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv där våra medarbetare och chefer mår bra och utvecklas. Det är vad som står i fokus i EU-projektet PEPP som drog igång hösten 2017. Ett av Sveriges största ESF-projekt för kompetensutveckling inom området hälsa och hållbart arbetsliv.

PEPP är ett samarbetsprojekt mellan Kävlinge, Burlöv och Lomma, som beviljats 16 miljoner kronor av Europeiska socialfonden till en satsning på kompetensutveckling för hållbart arbetsliv. Projektet innefattar kompetensutvecklingsinsatser för att förebygga ohälsa och bidra till långsiktigt hälsofrämjande arbetsplatser och riktar sig till alla medarbetare och chefer i de tre kommunerna. På sikt förväntas effekterna från projektet kunna bidra till att vända utvecklingen vad gäller såväl kort- och långtidssjukfrånvaro som fysisk och psykisk ohälsa.

Det övergripande syftet med projektet är att ge ökade förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där chefer och medarbetare mår bra och utvecklas. Målet är ett att skapa ökade förutsättningar för:

  • Ett hållbart arbetsliv
  • Chefer att utöva ett hälsofrämjande ledarskap
  • Ett engagerat medarbetarskap

Över 20 000 kompetensutvecklingstimmar för ett hållbart arbetsliv

Satsningen utgår från tre spår som är centrala för ett hållbart arbetsliv; organisatoriska förutsättningar, hälsofrämjande ledarskap och engagerat medarbetarskap.

Modell för hållbart arbetsliv

Kartläggningar har genomförts för att undersöka nuläget och identifiera vilka kommunernas största utvecklingsbehov är. Efter analys av underlagen tar nu cirka 4500 medarbetare, varav 200 chefer, del av några av de 16 olika aktiviteterna inom PEPP:s två utvecklingsprogram. Varje del består av kompetensutvecklingsinsatser med mål som är kopplat till arbetsplatsernas och chefernas behov:

Program för engagerat medarbetarskap

 

Program för engagerat medarbetarskap

Program för hälsofrämjande ledarskap

Program för hälsofrämjande ledarskap
Konferens: Hållbart arbetsliv i fokus

Kom och ta del av PEPP. Lyssna på vad vi har gjort för att våra medarbetare och chefer ska må bra och utvecklas. Få inspiration för hur ni kan arbeta för ett mer hållbart arbetsliv. Vi ses den 4 oktober i Malmö!

Läs mer och anmäl dig!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Marie Härstedt
Senast uppdaterad: 2019-06-20