Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Företagslots – en funktion som ska förenkla för företagare

Vi inför ny tjänst för företagare som ska finnas tillgänglig i slutet av februari 2019. Då ska sex utbildade företagslotsar finnas på plats för att fungera som bollplank och en dörr in i kommunen för lokala företagare.

Tanken är att entreprenörer som ansöker om tillstånd eller på annat sätt kommer i kontakt med kommunen tilldelas en företagslots. Denne fungerar som en kontaktperson och vägleder sedan entreprenören genom alla steg i ärendets gång. Företagslotsen ska ge en samlad information om vilka regelverk som gäller för företagens verksamhet, samordna ansökningar och förmedla information mellan kommunens olika förvaltningar. Rollen ska vara informerande, samordnande och pådrivande för att bevaka företagarens ärenden och frågor.

Satsningen finansieras till stora delar av ett bidrag från Företagarna Öresund och görs i samverkan med Burlövs kommun.

Kontaktuppgifter

Kristina Johansson

Näringslivsutvecklare

040-641 10 53

Sidansvarig: Kristina Johansson
Senast uppdaterad: 2018-10-02