Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2018-04-24
Sommarvikariat, 180618-180824Boendepersonalens funktion är att stödja, motivera och att färdighetsträna både socialt och praktiskt. Det kan exempelvis innebära stöd i bostaden med hushållssysslor men också ute i närmiljön med social träning, kontakt med myndigheter, att få struktur och rutin i vardagen eller en meningsfull fritid. Tillsammans med den boende arbetar du efter en genomförandeplan, som ett stöd i att hantera vardagliga situationer. Arbetssättet i Lomma kommun har sin bas i metoderna ESL (Ett självständigt liv) och MI (Motiverande Intervju). Dokumentation är en del av arbetsuppgiften och görs i Journal digital.
6C7BDA9D-E6E6-4919-A051-D00CA22DCF2B
Sista ansökningsdag: 2018-04-29
Vi söker engagerade och professionella förskollärare som vill vara med och utveckla förskoleverksamheten på vår förskola Vår Vision:TRYGGA OCH NYFIKNA LÄR VI TILLSAMMANSPå Regnbågens förskola sätter vi barnet i första rummet. Vi arbetar för att lägga grunden till ett livslångt lärande och att barnen ska utvecklas till självständiga, trygga, harmoniska och kreativa individer. Vår pedagogiska verksamhet genomsyras av att barn såväl som vuxna ska känna sig välkomna, bekräftade och trygga. Vi erbjuder inne- och utemiljö som utmanar, väcker nyfikenhet och stimulerar barnets enskilda behov och intressen. Vi tar tillvara på barns idéer, tankar och erfarenhet och planerar verksamheten utifrån dessa. Digitala verktyg och arbetssätt är en naturlig del i vår verksamhet.Verksamheten bygger på våra fyra hörnstenar likabehandlingsarbete, pedagogisk dokumentation, lek och lärande samt barns inflytande.Ett öppet klimat, samarbete och det kollegiala lärandet är något vi värnar starkt om.
B4B8911F-DE89-4886-9F55-63B08A53924D
Sista ansökningsdag: 2018-04-29
Visstidsanställning läsåret 18/19, ev möjlighet till förlängning.Bjärehovskolans vision: Modiga, kreativa, nytänkande unga, redo att möta framtidens utmaningar med kunskaper som förändrar världen.Skolkommunen Lomma är en av Sveriges bästa. Men vad är framgångsnycklarna? Svaret är enkelt! Fantastiska pedagoger, kreativa och motiverade elever och engagerade föräldrar. Kanske din nya arbetsplats?!
D7EA8FC2-60FD-4448-B226-347EF699DCB9
Sista ansökningsdag: 2018-04-29
Alfredshällskolan ligger i ett villaområde nära havet i södra Bjärred och är en F-6 skola med integrerat fritidshem. Litenheten är vår storhet och vår vision är: TRYGGA OCH NYFIKNA SKA VI LÄRA TILLSAMMANS.Utevistelse och rörelse är viktiga inslag i vår verksamhet.Vår gemensamma värdegrund bygger på Ansvar, Trygghet och Hållbar Utveckling.
01F91986-C1CE-4EC2-BE1F-410D8BAA2221
Sista ansökningsdag: 2018-04-29
Grundskollärare åk 6 - 9 i spanska i kombination med annat ämne, gärna idrott.Du kommer att tillsammans med övriga lärare i arbetslaget att driva det pedagogiska arbetet, vars syfte är att stimulera elevers utveckling och lärande, samt förbereda för fortsatt utbildning. I ditt uppdrag ingår mentorskap.
36FF1A02-69A1-42DB-929A-66DE877D73BC
Tjänst: Kommunikatör
Sista ansökningsdag: 2018-04-29
Rollen som kommunikatör innebär att du stöttar organisationen kring att planera och genomföra informations- och kommunikationsinsatser. Du arbetar tillsammans med förvaltningarna för att fånga upp behov och synliggöra verksamheterna i olika kanaler. Du har ett särskilt ansvar för att vårda kommunens varumärke och utveckla organisationens press- och mediahantering. Du utbildar andra i organisationen, tar fram strategier och policydokument, producerar material samt är med och utvecklar kommunikationsverksamheten i sin helhet. Visstidsanställning under ett år med eventuell förlängning.
A33A8A2D-E839-4485-A928-618983D34033
Sista ansökningsdag: 2018-04-30
Vikariat under perioden juni-augusti 2018. Tjänstgöring måndag-fredag. Du arbetar med att ge stöd till träning och aktivitet för personer i ordinärt boende, gruppbostad, på särskilt boende och korttidsenhet.Vi arbetar utifrån Lomma kommuns antagna värdegrunder – Ansvar, Öppenhet och Respekt.Som sjukgymnast/fysioterapeut ansvarar du för undersökningar, bedömningar, mål, behandlingar/övriga insatser och uppföljningar för patienter inom det kommunala hemsjukvårdsansvaret. I arbetet ingår bland annat förskrivning av gång- och förflyttningshjälpmedel, fallriskbedömning, behandling, träning samt handledning, instruktion och information till närstående och personal.Du kommer att samarbeta med arbetsterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal bl. a genom teammöten, individuella rehabiliteringsplaner, stöd och handledning. Dokumentation sker i journalsystemet ProCapita+. Ta chansen att arbeta i vackra Lomma kommun denna sommar med hembesök på cykelavstånd och nära havet för ett svalkande dopp!
C6A3ACD6-5BF9-47BD-97DE-D06E0EA9E6B7
Sista ansökningsdag: 2018-04-30
Vikariat under perioden juni-augusti 2018. Tjänstgöring måndag-fredag.Vi kan erbjuda ett självständigt och utmanande arbete med trevliga kollegor i en trivsam arbetsmiljö. Tjänstgöringsgrad 100% eller enligt överenskommelse. Tjänstgöring sker främst dagtid måndag-fredag men även helg- och kvällsturer kan förekomma efter överenskommelse.Du kommer att arbeta som omvårdnadsansvarig sjuksköterska med att bedöma och utföra medicinska behandlingar samt specifika omvårdnadsinsatser inom hemsjukvårdens ansvarsområde. Du arbetar nära omvårdnadspersonal och handleder dem i enklare medicinska arbetsuppgifter samt delegerar vid behov. Du har också ett nära samarbete med ansvarig arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.Vi arbetar utifrån Lomma kommuns antagna värdegrunder – Ansvar, Öppenhet och Respekt.Dokumentation sker i journalsystemet ProCapita+. Ta chansen att arbeta i vackra Lomma kommun denna sommar med hembesök på cykelavstånd och nära havet för ett svalkande dopp!
B2A01B67-7ECA-446C-ADDA-9E67BB96B6B5
Sista ansökningsdag: 2018-04-30
Vikariat under perioden juni-augusti 2018. Tjänstgöring måndag-fredag. Inom Enheten för rehabilitering, hälsa, vård och omsorg i Lomma Kommun. Du ingår i ett team med sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter samt andra arbetsterapeuter. Arbetsuppgifter: Du arbetar med att ge stöd till träning och aktivitet för personer i ordinärt boende, gruppbostad, på särskilt boende och korttidsenhet.Vi arbetar utifrån Lomma kommuns antagna värdegrunder – Ansvar, Öppenhet och Respekt.Som arbetsterapeut ansvarar du för undersökningar, bedömningar, mål, behandlingar/övriga insatser och uppföljningar för patienter inom det kommunala hemsjukvårdsansvaret. I arbetet ingår bland annat förskrivning av tekniska hjälpmedel, ADL-bedömningar, träning, fallriskbedömning, handledning, instruktion och information till närstående och personal.Du kommer att samarbeta med fysioterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal bl. a genom teammöten, individuella rehabiliteringsplaner, stöd och handledning. Dokumentation sker i journalsystemet ProCapita+. Ta chansen att arbeta i vackra Lomma kommun denna sommar med hembesök på cykelavstånd och nära havet för ett svalkande dopp!
F4655FA4-F2BC-4203-B49A-D522CEA0D83B
Sista ansökningsdag: 2018-04-30
Tjänsterna kan delas 100 + 40, alt. 80 + 60%. Skriv i ansökan vilken omfattning du är intresserad av.Du kommer att undervisa barn och ungdomar, både enskilt och i mindre grupp samt medverka i projekt och konserter. Undervisningen är förlagd till eftermiddagar/kvällar. Helgarbete förekommer.
B797B224-55B6-4B6D-9F07-C00F5131BC8E
Sista ansökningsdag: 2018-04-30
Vikariat HT-18 med chans till förlängningDu kommer att undervisa barn och ungdomar, både enskilt och i mindre grupp samt medverka i projekt och konserter. Undervisningen är förlagd till eftermiddagar/kvällar. Helgarbete förekommer.
F6378EAE-8BC3-453D-ABF3-1A16E587A1A2
Sista ansökningsdag: 2018-05-02
Vi söker Dig som vill vara med och utveckla verksamheten utifrån styrdokumenten. Du inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet och ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärandet. Du är kreativ, flexibel och ser möjligheter i ditt arbete istället för hinder. Du har en god samarbetsförmåga och skapar lätt relationer med både barn, föräldrar och arbetskamrater. Du är tydlig och samtidigt lyhörd i ditt sätt att kommunicera och har ett varmt och välkomnande bemötande. I samråd med dina kollegor har du förmågan att anpassa och prioritera ditt arbetssätt efter verksamhetens behov och barnens bästa. Du har ett intresse och kompetens att arbeta utifrån ett lösningsinriktat förhållningssätt.
EA8C3830-0D42-4B17-9D56-E7EC15DD85CB
Sista ansökningsdag: 2018-05-02
Vi söker Dig som vill vara med och utveckla verksamheten utifrån styrdokumenten. Du inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet och ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärandet. Du är kreativ, flexibel och ser möjligheter i ditt arbete istället för hinder. Du har en god samarbetsförmåga och skapar lätt relationer med både barn, föräldrar och arbetskamrater. Du är tydlig och samtidigt lyhörd i ditt sätt att kommunicera och har ett varmt och välkomnande bemötande. I samråd med dina kollegor har du förmågan att anpassa och prioritera ditt arbetssätt efter verksamhetens behov och barnens bästa. Du har ett intresse och kompetens att arbeta utifrån ett lösningsinriktat förhållningssätt.
67630398-7878-4167-AE35-23C31D31CD97
Sista ansökningsdag: 2018-05-02
Vi söker Dig som vill vara med och utveckla verksamheten utifrån styrdokumenten. Du inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet och ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärandet. Du är kreativ, flexibel och ser möjligheter i ditt arbete istället för hinder. Du har en god samarbetsförmåga och skapar lätt relationer med både barn, föräldrar och arbetskamrater. Du är tydlig och samtidigt lyhörd i ditt sätt att kommunicera och har ett varmt och välkomnande bemötande. I samråd med dina kollegor har du förmågan att anpassa och prioritera ditt arbetssätt efter verksamhetens behov och barnens bästa. Du har ett intresse och kompetens att arbeta utifrån ett lösningsinriktat förhållningssätt.
EFDA7A5F-899D-4453-B931-8D2D0222C832
Sista ansökningsdag: 2018-05-02
Lärare Sv/En, åk 4-6. Visstidsanställning höstterminen 2018, med ev möjlighet till tillsvidareanställning.
8FAC7333-D8D4-4859-8067-64EE738DC8B6
Sista ansökningsdag: 2018-05-02
Lärare Ma/NO, åk 4-6.
B9B41AEA-7D5B-426F-AB15-BA59FBE4AC14
Sista ansökningsdag: 2018-05-02
Lärare Sv/En, åk 7-9.
BFB0881C-E90E-478D-BB3B-D44E9023AB1A
Sista ansökningsdag: 2018-05-02
Resurspedagog med ferieanställning.
77513EED-CA2A-4A70-B9AA-72D015C81457
Sista ansökningsdag: 2018-05-03
Skolan har en engagerad och kompetent personalgrupp som tillsammans arbetar för att säkerställa en likvärdig utbildning för alla elever. Elevhälsans förebyggande arbete och skolans värdegrundsarbete är viktiga hörnstenar för detta. Som rektor kommer du tillsammans med alla medarbetare arbeta för att ge eleverna på skolan bästa möjliga förutsättningar i sitt lärande och i sin utveckling mot vuxna samhällsmedborgare.
A79E9983-EA3A-439C-8CC2-DC2129B61ADB
Sista ansökningsdag: 2018-05-06
Du kommer tillsammans med specialpedagoger, logopeder och psykologer att ingå i Resurscentrums tvärprofessionella team. Vi är i startgroparna med att bygga upp ett förskoleteam som ska erbjuda centralt stöd i frågor som berör tillgänglighet, anpassningar och kompetensutveckling för personal både gällande individ, grupp och organisation. Vi samarbetar med förskolechefer för att skapa optimala förutsättningar för personalen närmast barnen.I Lomma kommun finns 18 förskolor med cirka 1800 barn fördelade mellan Lomma och Bjärred. I Lomma arbetar vi för att erbjuda medborgarna en förskola med hög kvalitet där lusten att lära genomsyrar verksamheterna. En förskola där varje barn får utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Du växlar mellan att ha både en handledande, konsultativ och utbildande roll. Du är van vid att både arbeta självständigt och i team. I vårt arbete strävar vi efter det kollegiala lärandet och det tvärprofessionella förhållningssättet. För oss är det viktigt att du har god samarbetsförmåga samt ett positivt och humoristiskt förhållningssätt. Du är inte rädd för att driva projekt framåt och talar gärna inför andra människor, i både stora och små sammanhang. Du kommer att vara med att utveckla vårt förskoleteam från grunden. Du kommer att ingå i nätverk och erbjudas kompetensutveckling och handledning.Vi erbjuder ett roligt, stimulerande och varierande arbete med gott arbetsklimat och trevliga, kompetenta kollegor. Resurscentrum arbetar utifrån ett systematiskt arbetsmiljöarbete som utvärderas kontinuerligt.
327459A3-CA9B-482A-84D9-F839C3FCEAB7
Tjänst: Socionom
Sista ansökningsdag: 2018-05-06
Individ- och familjeomsorgen riktar sig mot vuxna, familjer samt barn och unga och erbjuder stöd, råd och behandlingsinsatser inom områden som till exempel ekonomi, missbruk och psykisk ohälsa. Avdelningen ger olika former av stödinsatser efter individers och familjers behov, med särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer upp under gynnsamma förhållanden. Avdelningen är idag organiserad i fyra enheter där myndighetsutövning för barn, familjer och vuxna är en av dem. I Lomma kommun innebär det handläggning gällande barn och unga, familjerätt, vuxna, försörjningsstöd och tillstånd/tillsyn av servering/tobak och läkemedel. Enheten består av medarbetare med varierad kompetens och erfarenhet och det är till denna enhet som tjänsten som socionom rekryteras. Tjänsten är en tillsvidareanställning och arbetsuppgifterna utgörs av myndighetsutövning gentemot barn och familjer.
7E0C39B2-C45C-441B-A330-6865FF3BFA9A
Sista ansökningsdag: 2018-05-06
Individ- och familjeomsorgen riktar sig mot vuxna, familjer samt barn och unga och erbjuder stöd, råd och behandlingsinsatser inom områden som till exempel ekonomi, missbruk och psykisk ohälsa. Avdelningen ger olika former av stödinsatser efter individers och familjers behov, med särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer upp under gynnsamma förhållanden. Avdelningen är idag organiserad i fyra enheter där myndighetsutövning för barn, familjer och vuxna är en av dem. I Lomma kommun innebär det handläggning gällande barn och unga, familjerätt, vuxna, försörjningsstöd och tillstånd/tillsyn av servering/tobak och läkemedel. Enheten består av medarbetare med varierad kompetens och erfarenhet och det är till denna enhet som tjänsten som socionom rekryteras. Tjänsten är en tillsvidareanställning och arbetsuppgifterna utgörs av att utreda och handleda familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer.
9754511B-F9A5-462C-B509-3C1C9F17A9EC
Sista ansökningsdag: 2018-05-15
•Mötesplatsen där vi träffas i en grupp och umgås•Vi bjuder in kommuninvånare för att bryta ofrivillig isolering.Vi arbetar med att möta personer som är ensamma och har svårt att på egen hand bryta sin isolering i hemmet. Det är viktigt att du har ett gott bemötande och ett reflekterande förhållningssätt. Arbetet bygger på stor respekt för den enskildes behov och önskan.Tidsbegränsad anställning tom 2018-12-31.Tillträde snarast.
EF4197D1-84E1-46B8-A929-BBEE994EA34E
Sista ansökningsdag: 2018-05-31
Vi söker dig sjuksköterska/distriktssköterska som vill arbeta inom den kommunala äldreomsorgen/hemsjukvården i Lomma Kommun som timanställd under dag-, kväll- och/eller nattjänstgöring Du kommer att utföra hälso- och sjukvårds insatser inom särskilt och ordinärt boende. Vi har också en korttidsenhet med 20 vårdplatser. Vi kan erbjuda ett stimulerande och omväxlande arbete i en trevlig arbetsmiljö. Dokumentering sker i journalsystemet ProCapita +.
4B80B5E9-74F7-4331-AD83-5A15473A862C