Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2018-01-24
Vikariat under perioden 15 april till 31 december 2018 med tjänstgöring måndag-fredag. Placering: Inom Enheten för rehabilitering, hälsa, vård och omsorg i Lomma Kommun. Du ingår i ett team med sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter samt andra arbetsterapeuter. Arbetsuppgifter: Du arbetar med att ge stöd till träning och aktivitet för personer i första hand på kortidsenheten och på en avdelning på ett särskilt boende.Vi arbetar utifrån Lomma kommuns antagna värdegrunder – Ansvar, Öppenhet, Respekt, och Tydlighet. Som arbetsterapeut ansvarar du för undersökningar, bedömningar, mål, behandlingar/övriga insatser och uppföljningar för patienter inom det kommunala hemsjukvårdsansvaret. I arbetet ingår bland annat förskrivning av tekniska hjälpmedel, ADL-bedömningar och träning, fallriskbedömning, hemmiljöbedömningar, handledning, instruktion och information till närstående och personal. Du kommer att samarbeta med fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska och omvårdnadspersonal bl. a genom teammöten, individuella rehabiliteringsplaner, stöd och handledning. Dokumentation sker i journalsystemet ProCapita+.
585EC315-7BE8-4DE9-AE21-BFEFCDE3FDB1
Sista ansökningsdag: 2018-01-24
Vi kan erbjuda ett självständigt och utmanande arbete med trevliga kollegor i en trivsam arbetsmiljö. Tjänstgöringsgrad 100% eller enligt överenskommelse. Du arbetar var 6e helg samt enstaka kvällspass.Du kommer att arbeta som omvårdnadsansvarig sjuksköterska med att bedöma och utföra medicinska behandlingar samt specifika omvårdnadsinsatser inom hemsjukvårdens ansvarsområde. Du arbetar nära omvårdnadspersonal och handleder dem i enklare medicinska arbetsuppgifter samt delegerar vid behov. Du har också ett nära samarbete med ansvarig arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.Dokumentering sker i journalsystemet ProCapita .
6C7D5902-981F-4325-A351-138944166F97
Sista ansökningsdag: 2018-01-24
Vi kan erbjuda ett självständigt och utmanande arbete med trevliga kollegor i en trivsam arbetsmiljö. Tjänstgöringsgrad 100 %, dagtid måndag-fredag samt helger enligt ett återkommande schema. Möjlighet till kvällstjänstgöring finns.Du kommer att arbeta som omvårdnadsansvarig sjuksköterska med att bedöma och utföra medicinska behandlingar samt specifika omvårdnadsinsatser inom särskilt boende. Du arbetar nära omvårdnadspersonal och handleder dem i enklare medicinska arbetsuppgifter samt delegerar vid behov. Du har också ett nära samarbete med ansvarig arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.Dokumentation sker i journalsystemet Procapita+.
1287C0AD-19B9-4777-81B0-D27C8BCD1072
Sista ansökningsdag: 2018-01-28
Placering: Alfredshällskolan i Bjärred.
6C0E0D8C-82FF-4AA9-B2D2-99DB37A46A84
Sista ansökningsdag: 2018-01-28
Strandängens förskola är centralt belägen i Lomma, ett stenkast från strand och hav, bibliotek och grönområden. Vi arbetar i åldersindelade grupper och lägger stort fokus på bemötande och värdegrundsfrågor. Hos oss hittar du stabila arbetslag, engagerade vårdnadshavare och en stor möjlighet till samarbete inte bara på den egna förskolan utan också mellan förskolorna i Lomma kommun. Vi arbetar hela tiden för att skapa barnens bästa förskola!
0B2C435F-FBF8-4E2D-8A2E-9BBA8D78D492
Sista ansökningsdag: 2018-01-31
Vi arbetar utifrån Lomma kommuns antagna värdegrunder – Ansvar, Öppenhet, Respekt, och Tydlighet. Du kommer att samarbeta med sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och övrig omvårdnadspersonal. Arbetet bygger på stor respekt för den enskildes behov och önskan.Vi arbetar med kontaktmannaskap, schemaprogram Time Care, dokumentationssystem Procapita.
6331B4CA-5CCE-4532-96DE-9B3C269F20D2
Sista ansökningsdag: 2018-01-31
På Rutsborgskolan är vårt mål att skapa den bästa skolan i den bästa skolkommunen. Är det ett mål och en resa du vill dela med oss så är du behörig lärare för undervisning i Ma/NO (åk 4-9). När du blir ombedd att beskriva dig själv tror vi att du använder ord som; flexibel, bra på att samarbeta, positiv och att du ser humorn som en viktig tillgång. Det viktigaste är att du brinner för att ge alla elever det stöd de har rätt till. Vi ser också bemötandet som den huvudsakliga framgångsfaktorn i mötet med elever, vårdnadshavare och våra kollegor, en syn vi är övertygade om att du delar. Bemötandefrågor kommer därför fortsatt stå högt på vår agenda i vårt värdegrunds- och utvecklingsarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Rutsborgskolan har drygt 400 elever i åk F-9. Våra elever är högpresterande med fantastiska meritvärden. Elevernas upplevelse av trivsel och trygghet får bra resultat i mätningar. Skolan har ett samarbete med Malmö FF och deras fotbollsakademi, ett samarbete som successivt kommer att byggas ut under de kommande åren.
B87D743E-02CF-4C87-8063-4ED29439989C
Sista ansökningsdag: 2018-01-31
Vi söker dig sjuksköterska/distriktssköterska som vill arbeta inom den kommunala äldreomsorgen/hemsjukvården i Lomma Kommun som timanställd under dag-, kväll- och/eller nattjänstgöring Du kommer att utföra hälso- och sjukvårds insatser inom särskilt och ordinärt boende. Vi har också en korttidsenhet med 20 vårdplatser. Vi kan erbjuda ett stimulerande och omväxlande arbete i en trevlig arbetsmiljö. Dokumentering sker i journalsystemet ProCapita +.
4B80B5E9-74F7-4331-AD83-5A15473A862C
Sista ansökningsdag: 2018-01-31
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang, god samarbetsförmåga , en positiv och humoristisk hållning, samt är lyhörd och vill arbeta tillsammans med ett fantastiskt gäng barn och kollegor. Är du sugen på nya utmaningar? Brinner du på alla sätt och vis för barnens potentiella utveckling? Är du av uppfattningen att möjligheterna överskuggar hindren? Då kan du vara den vi söker.
34DDEE8E-4DA7-41B1-8652-6D6CDFA0237D
Sista ansökningsdag: 2018-01-31
Vi psykologer på Resurscentrum strävar efter att arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande riktat både mot förskola och skola. Mycket av vårt arbete sker på konsultativ basis, där vårt psykologiska perspektiv ska komplettera det pedagogiska, medicinska och sociala. På organisationsnivå innebär det till exempel att kompetensutveckla, delta aktivt i elevhälsoarbete samt att driva strategiskt utvecklingsarbete tillsammans med skolans övriga personal. Det förekommer också systematiskt kvalitetsarbete genom exempelvis framtagande av processer, rutiner och metoder utifrån förskolan- och skolans behov. Du kommer arbeta med handledning, utbildning och du kommer att ingå i elevhälsans tvärprofessionella team. På individnivå gör du bedömningar och utredningar med skolrelaterade frågor för att med stöd av dessa hjälpa till att anpassa lärandemiljön för våra elever.Du kommer dagligen samarbeta med rektorer, förskolechefer, pedagoger, kuratorer, psykologer, logopeder, studie- och yrkesvägledare och den medicinska elevhälsan. En betydande del av arbetet innebär också samarbete med externa aktörer, exempelvis; socialtjänst, sjukvård och skolplaceringar utanför kommunen. Du kommer att arbeta med engagerade arbetskamrater där en bra arbetsmiljö är i fokus med humor, högt i tak och gott klimat.
1678649C-02FE-419F-8FDE-E1A3ACA8F133
Sista ansökningsdag: 2018-01-31
Är du intresserad av nya utmaningar? Vi tänker att det är viktigt att du ser utmaningar som en möjlighet. Du kan vid behov växla mellan en handledande roll och en mer konsultativ och utbildande roll. Du har stor vana både att arbeta självständigt och i team. Du kommer tillsammans med skolsköterskor, logopeder, psykologer, kuratorer och övriga specialpedagoger för både förskola och skola att ingå i Resurscentrums tvärprofessionella team, där även ambitionen att bygga upp ett ”team i teamet” riktat mot förskolorna. Tydlighet, transparens och att utveckla tillsammans är viktiga ledstjärnor för framgång. För oss är det viktigt att du har god samarbetsförmåga samt ett positivt och humoristiskt förhållningssätt. Du är inte rädd för att driva projekt framåt och talar gärna inför andra människor, i både stora och små sammanhang.
696D3AAC-5612-4410-AAC8-7B3A0D85A82D
Sista ansökningsdag: 2018-02-04
1. Information/Upplysning•Ta emot och hänvisa: besökare, via telefon samt via digitala tjänster.•Information och upplysning (status i ett ärende med hjälp av ärendehanteringssystemet)•Ge råd och vägledning utifrån information som finns på hemsidan•Lokalbokningar, etc.2. Administrativa förberedelser•Skicka blanketter, svara på frågor om blanketter, granska inkomna blanketter och ta in kompletterande uppgifter till ej korrekt ifyllda blanketter osv.•Ta emot anmälningar och ansökningar•Samla in nödvändiga uppgifter som behövs för utredningar och värderande handläggningar.3. Rutinmässig och regelstyrd handläggning och beslut•Fatta regelstyrda beslut (t ex torghandel, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, faderskapsfrågor)
4B771076-DF75-4F6C-8F9F-9245C92C203C
Sista ansökningsdag: 2018-02-05
Vill du vara del i en LSS verksamhet under utveckling? Brinner du för att ge stöd och service åt människor med behov av särskilda insatser.Vi söker timvikarier till våra verksamheter inom LSS. Verksamheterna innefattar både gruppbostad, dagligverksamhet samt korttidsvistelse för barn.Yrket kräver att du är ansvarstagande, samt att du på ett ödmjukt sätt med brukarfokus kan skapa en god struktur och sammanhang för människorna vi arbetar för. Vidare är det viktigt att du pedagogiskt kan stimulera och motivera denne enskilde i att utöka sina egna möjligheter till ett självständigt liv. Personliga egenskaper såsom flexibilitet, förmågan till initiativ, problemlösning och ett öppet sinne är sådant vi förutsätter. Vi ser också att du har ett stort mått av självkännedom och förstår dina egna styrkor och utvecklingsområden i mötet med andra människor.
E57F4167-58B6-4BFD-AF2A-0E3F061768E4
Sista ansökningsdag: 2018-02-11
Skolan har en engagerad och kompetent personalgrupp som tillsammans arbetar för att säkerställa en likvärdig utbildning för alla elever och vi ser elevens hela dag som vårt gemensamma ansvar. Helheten bygger förutsättningarna för att vi ska lyckas. Elevhälsans förebyggande arbete och skolans värdegrundsarbete är viktiga hörnstenar för detta.Som rektor kommer du tillsammans med dina medarbetare arbeta för att ge alla elever på skolan bästa möjliga förutsättningar i sitt lärande och i sin utveckling mot vuxna samhällsmedborgare.I uppdraget som rektor på Strandskolan ingår även ansvaret för kommunens modersmålsundervisning som idag består av undervisning i 13 olika språk.
1216D29E-9423-45D6-843E-7334BE6EC1A0
Sista ansökningsdag: 2018-02-15
Vi arbetar utifrån Lomma kommuns antagna värdegrunder – Ansvar, Öppenhet, Respekt, och Tydlighet. Vi söker semestervikarier på heltid/deltid under perioden juni-augusti samt timvikarier.Du kommer att samarbeta med sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och övrig omvårdnadspersonal. Arbetet bygger på stor respekt för den enskildes behov och önskan.Vi arbetar med kontaktmannaskap, schemaprogram Time Care, dokumentationssystem Procapita.
6B0B772F-7302-453D-97E6-7687E2F8F0A2
Sista ansökningsdag: 2018-03-18
Vill du vara del i en LSS verksamhet under utveckling? Brinner du för att ge stöd och service åt människor med behov av särskilda insatser.Vi söker timvikarier under perioden juni- augusti till våra verksamheter inom LSS. Verksamheterna innefattar både gruppbostad, daglig verksamhet samt korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn.Yrket kräver att du är ansvarstagande, samt att du på ett ödmjukt sätt med brukarfokus kan skapa en god struktur och sammanhang för människorna vi arbetar för. Vidare är det viktigt att du pedagogiskt kan stimulera och motivera denne enskilde i att utöka sina egna möjligheter till ett självständigt liv. Personliga egenskaper såsom flexibilitet, förmågan till initiativ, problemlösning och ett öppet sinne är sådant vi förutsätter. Vi ser också att du har ett stort mått av självkännedom och förstår dina egna styrkor och utvecklingsområden i mötet med andra människor.
F6BF9050-560F-4A63-91CD-8A2327372944
Sista ansökningsdag: 2018-04-30
Vikariat under perioden juni-augusti 2018. Tjänstgöring måndag-fredag. Du arbetar med att ge stöd till träning och aktivitet för personer i ordinärt boende, gruppbostad, på särskilt boende och korttidsenhet.Vi arbetar utifrån Lomma kommuns antagna värdegrunder – Ansvar, Öppenhet och Respekt.Som sjukgymnast/fysioterapeut ansvarar du för undersökningar, bedömningar, mål, behandlingar/övriga insatser och uppföljningar för patienter inom det kommunala hemsjukvårdsansvaret. I arbetet ingår bland annat förskrivning av gång- och förflyttningshjälpmedel, fallriskbedömning, behandling, träning samt handledning, instruktion och information till närstående och personal.Du kommer att samarbeta med arbetsterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal bl. a genom teammöten, individuella rehabiliteringsplaner, stöd och handledning. Dokumentation sker i journalsystemet ProCapita+. Ta chansen att arbeta i vackra Lomma kommun denna sommar med hembesök på cykelavstånd och nära havet för ett svalkande dopp!
C6A3ACD6-5BF9-47BD-97DE-D06E0EA9E6B7
Sista ansökningsdag: 2018-04-30
Vikariat under perioden juni-augusti 2018. Tjänstgöring måndag-fredag.Vi kan erbjuda ett självständigt och utmanande arbete med trevliga kollegor i en trivsam arbetsmiljö. Tjänstgöringsgrad 100% eller enligt överenskommelse. Tjänstgöring sker främst dagtid måndag-fredag men även helg- och kvällsturer kan förekomma efter överenskommelse.Du kommer att arbeta som omvårdnadsansvarig sjuksköterska med att bedöma och utföra medicinska behandlingar samt specifika omvårdnadsinsatser inom hemsjukvårdens ansvarsområde. Du arbetar nära omvårdnadspersonal och handleder dem i enklare medicinska arbetsuppgifter samt delegerar vid behov. Du har också ett nära samarbete med ansvarig arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.Vi arbetar utifrån Lomma kommuns antagna värdegrunder – Ansvar, Öppenhet och Respekt.Dokumentation sker i journalsystemet ProCapita+. Ta chansen att arbeta i vackra Lomma kommun denna sommar med hembesök på cykelavstånd och nära havet för ett svalkande dopp!
B2A01B67-7ECA-446C-ADDA-9E67BB96B6B5
Sista ansökningsdag: 2018-04-30
Vikariat under perioden juni-augusti 2018. Tjänstgöring måndag-fredag. Inom Enheten för rehabilitering, hälsa, vård och omsorg i Lomma Kommun. Du ingår i ett team med sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter samt andra arbetsterapeuter. Arbetsuppgifter: Du arbetar med att ge stöd till träning och aktivitet för personer i ordinärt boende, gruppbostad, på särskilt boende och korttidsenhet.Vi arbetar utifrån Lomma kommuns antagna värdegrunder – Ansvar, Öppenhet och Respekt.Som arbetsterapeut ansvarar du för undersökningar, bedömningar, mål, behandlingar/övriga insatser och uppföljningar för patienter inom det kommunala hemsjukvårdsansvaret. I arbetet ingår bland annat förskrivning av tekniska hjälpmedel, ADL-bedömningar, träning, fallriskbedömning, handledning, instruktion och information till närstående och personal.Du kommer att samarbeta med fysioterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal bl. a genom teammöten, individuella rehabiliteringsplaner, stöd och handledning. Dokumentation sker i journalsystemet ProCapita+. Ta chansen att arbeta i vackra Lomma kommun denna sommar med hembesök på cykelavstånd och nära havet för ett svalkande dopp!
F4655FA4-F2BC-4203-B49A-D522CEA0D83B