Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2018-07-18
Vi söker dig som har ett stort intresse för att vägleda människor till ett självständigt liv.Boendekoordinatorn kommer att vara en central del i mottagandet av nyanlända, med uppgift att samordna de insatser som krävs för att skapa hållbara boendelösningar i kommunen.Genom att upprätthålla goda relationer med lokala fastighetsägare ansvarar du för att säkra tillströmningen av tillgängliga bostäder. Du fungerar samtidigt som en länk mellan det övergripande och individinriktade arbetet gällande bostäder till nyanlända. I tjänsten ingår även att fortlöpande kartlägga hur boendesituationen ser ut för olika grupper och individer inom målgruppen.Du kommer att arbeta förvaltningsövergripande och ha ett mycket nära samarbete med kommunens socialtjänst, fastighetsförvaltning och ekonomiavdelning. I ditt uppdrag som boendekoordinator ansvarar du också för att teckna och säga upp hyresavtal, planera omflyttningar, genomföra vräkningsförvarande och att besikta lägenheter. En person kommer att rekryteras till projektet som löper på 16 månader och tjänstens omfattning är 100%. Titeln är boendekoordinator och är projektledare för projektet. Det är denna person som kommer att ha ansvaret att rapportera både skriftligt och muntligt till enhetschefen och styrgruppen.
1428931C-FF1F-4347-9011-51F09A166EDA
Sista ansökningsdag: 2018-07-20
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang, god samarbetsförmåga, en positiv och humoristisk hållning, samt är lyhörd och vill arbeta tillsammans med ett fantastiskt gäng barn och kollegor. Är du sugen på nya utmaningar? Brinner du på alla sätt och vis för barnens potentiella utveckling? Då kan du vara den vi söker.
E88C9820-F606-4E71-9C8C-D659150E0FD2
Sista ansökningsdag: 2018-07-22
Erfaren, lyhörd pedagog sökes till Korttidstillsynen inom LSS.Lomma kommuns LSS-verksamhet för unga till fritidsverksamhet, det vill säga korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år. Därför söker vi dig som kan vara med och utveckla denna verksamhet. Stödpedagogens uppdrag innebär att driva och utveckla det pedagogiska arbetet inom verksamheten där ni tillsammans med ungdomen upprättar och följer upp genomförandeplaner och social dokumentation. Du som stödpedagog skall vara en resurs för att öka det pedagogiska förhållningssättet som stödjer den enskildes delaktighet och självständighet .Som stödpedagog är du en resurs för att söka, inhämta och sprida ny kunskap om pedagogiska metoder i verksamheten, samt att vara ett stöd i arbetet att utveckla och använda individuellt anpassade pedagogiska lösningar och metoder. Yrket kräver att du på ett ödmjukt sätt med ungdoms fokus kan skapa en god struktur och sammanhang för ungdomarna, att du samverkar med ungdomens nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners. Inom ramen för tjänsten kommer du även att arbeta på vårt korttidsboende för barn och ungdomar. Vi arbetar just nu med att ta fram ett arbetssätt som bygger på ett gemensamt team för verksamheten. Vi begär utdrag ur belastningsregistret för anställning samt tillämpar prov anställning.
AD8DDDE3-A91E-4A3A-9F40-925E99CFD992
Sista ansökningsdag: 2018-07-31
Vikariat med tillträde 2018-09-01 - 2019-01-31 med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänstgöring dagtid måndag-fredag.Vi söker dig som är utbildad Arbetsterapeut och som vill arbeta inom hemsjukvården i Lomma kommun, tjänsten innebär att du arbetar med bedömningar och insatser för personer som tillhör LSS, person krets 1 och 2 och som motsvarar ca 50%. Personerna bor i ordinärt boende eller på gruppbostad. De övriga 50% ansvara du för arbetsterapeutiska bedömningar, insatser för personer boende på särskilt boende. Du ingår i ett LSS-team med sjukgymnast / fysioterapeut och sjuksköterska. Samarbetar med omvårdnadspersonal, habiliteringsassistenter och personliga assistenter genom bl.a team möten, individuella rehabiliteringsplaner, stöd och handledning.Vi arbetar utifrån Lomma kommuns antagna värdegrunder – Öppenhet, Respekt och Ansvar. Vår målsättning är att samtliga medarbetare ska känna glädje och engagemang för sitt arbete och våra kommuninvånare.Dokumentation sker i journalsystemet ProCapita+.
9A04E5E8-A9AD-4EC6-B3CE-46C14EC063CA
Sista ansökningsdag: 2018-07-31
Vi söker dig som är utbildad Distriktssköterska eller Sjuksköterska och vill arbeta inom den kommunala hemsjukvården/ äldreomsorgen i Lomma Kommun.Tjänsterna innebär att du arbetar i ett område riktat främst mot ordinärt boende i kommundel Lomma eller i Bjärred. Vi kan erbjuda ett självständigt och utmanande arbete med trevliga kollegor i en trivsam arbetsmiljö. Tjänstgöringsgrad 100% eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är dagtid kl 7-15.30, du arbetar var 6:e helg samt ca 3-4 kvällspass på en sexveckorsperiod. På helger och kvällar tjänstgör minst två sjuksköterskor i kommunen. Du kommer att arbeta som omvårdnadsansvarig sjuksköterska för mellan 20-30 patienter. Arbetsuppgifterna består medicinska bedömningar, behandlingar, utvärdera samt dokumentation av hälso- och sjukvårdsinsatser. Du arbetar nära omvårdnadspersonal och handleder de i enklare medicinska arbetsuppgifter samt delegerar vid behov. Du har också ett nära samarbete med ansvarig arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Samarbetet är gott med hälsovalsenheter och ASIH kring våra gemensamma patienter. Dokumentation sker i journalsystemet ProCapita. I Lomma kommun använder vi oss av digital signering och i första hand digital öppning av entrédörrar och medicinskåp.
3E1A1646-737E-41A0-8808-6CFEBD38022F
Sista ansökningsdag: 2018-07-31
Vi söker dig, Distriktssköterska/sjuksköterska som vill arbeta som resurssjuksköterska inom den kommunala hemsjukvården/ äldreomsorgen i Lomma Kommun Främst dagtid men tjänstgöring kvällar och helger kan förekomma.Som resurssjuksköterska kommer du att ersätta ordinarie sjuksköterska vid t.ex. lediga dagar, utbildning, projektdagar, sjukfrånvaro och dylikt. Tjänsten innebär att du kommer arbeta där behovet är störst. Arbetet innefattar sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Du ansvarar för att samordna och planera hälso- och sjukvård för den enskilde. Du utför hembesök som är planerade och oplanerade samt svarar på telefonkonsultationer. I arbetet ingår även bedömningar gällande medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser, uppföljning samt dokumentation enligt gällande lagstiftning. Du har vid behov ett nära samarbete med ansvarig arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut samt omvårdnadspersonal. Vi erbjuder Dig stöd av erfarna kollegor och kontinuerliga yrkesträffarDokumentering sker i journalsystemet ProCapita .
1385F4B1-39E5-4F0D-A305-8BE3695D0CCC
Sista ansökningsdag: 2018-08-10
Skolkommunen Lomma är en av Sveriges bästa. Men vad är framgångsnycklarna? Svaret är enkelt! Fantastiska pedagoger, kreativa och motiverade elever och engagerade föräldrar. Kanske din nya arbetsplats?! Nästa läsår kommer vara i världsklass! Bjärehovskolan med sina 700 elever och 100 lärare letar efter dig som vill vara med på resan.
A98BC5AF-27D9-4200-9845-0E0AC6C762F4
Sista ansökningsdag: 2018-08-12
Fladängskolan F-6 har närhet till havet, skogsdungar men också till centrum med bibliotek och hamn. Skolans lokaler är nybyggda.. Personalstyrkan har ett härligt engagemang
FA03C34A-E4E3-4794-843E-B578BFE5D2C3
Tjänst: Socionom
Sista ansökningsdag: 2018-08-19
Individ- och familjeomsorgen är organiserad i fyra enheter där myndighetsutövning för barn, familjer och vuxna är en av dem. Det är i denna enhet som vi nu söker en socionom som ska handlägga ärenden gällande barn och familj. Arbetsgruppen består av fem socionomer vars huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda barns behov och följa upp beslutade insatser enligt SoL och LVU. Målet är att hjälpa barn och unga samt deras föräldrar att åstadkomma en förändring.Du erbjuds ett arbete i en utvecklingsinriktad organisation med ambitiösa och engagerade kollegor. I verksamheten finns specialistsocionom som arbetar nära medarbetarna med ärende- och metodhandledning. Vi ser kompetensutveckling som en naturlig del av arbetet och gruppen har gemensam extern handledning kontinuerligt. Vi arbetar enligt BBIC-systemet och använder verksamhetssystemet Procapita.Vi har en lång tradition av samverkan med andra myndigheter och ett gott samarbete med andra verksamheter inom socialtjänsten.
C2B54173-1A0B-4FB4-865A-FC633D336FF4
Sista ansökningsdag: 2018-08-20
Erfaren, lyhörd och öppensinnad stödassistent sökes till gruppbostad inom LSS.Vi erbjuder ett stimulerande arbete som stödassistent i en gruppbostad med 5 boende. Tjänsterna är deltidstjänster på 50% och 75% där du är en del i ett mindre arbetslag med både dag, kväll och helgtjänstgöring. Du ska vara driven i att verka för att skapa en omsorg av god kvalitet och du förväntas arbeta med alla sinnen för att bidra till ett rikt, spännande, aktivt och självständigt liv för personer med olika funktionsnedsättningar. Den enskilde ska få pedagogiskt stöd för att vara delaktig i sitt eget liv, göra val och motiveras till ett aktivt liv i samhället. Att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning är ett utvecklande och utmanande arbete. För att detta ska fungera i praktiken krävs att du som medarbetare samverkar väl med andra, kollegor, den enskildes nätverk samt andra professioner. Stödassistentens främsta uppgift är att i samråd med den boende, pedagogiskt planera och utforma individuellt anpassar stöd, service och omsorg för att brukaren ska kunna leva som andra med livskvalitet och goda levnadsvillkor. Att vara stödassistent hos oss innebär ständig utveckling, vi förutsätter att du är engagerad i både utveckling av din egen yrkesroll såväl i verksamhetsutveckling. Vi förväntar oss att du på ett ödmjukt sätt med brukarfokus kan skapa en god struktur och sammanhang tillsammans med dina kollegor för brukaren. Du har personliga egenskaper såsom förmågan till initiativ, problemlösning och ett öppet sinne, vi ser också att du har ett stort mått av självkännedom och förstår dina egna styrkor och utvecklingsområden i mötet med andra människor. Utöver detta ska du: Säkerställa att insatser som står i brukarens genomförandeplan planeras, utförs, utvärderas och utvecklas vid behov. Skapa värde genom att bemöta brukaren professionellt, kommunicera med respekt för brukarens självbestämmande och personliga integritet samt arbeta med tydliggörande pedagogik.
817ECB06-F408-44AA-B227-38C07BDBDF87