Om du känner dig otrygg på en plats
kan berätta detta
genom att visa platsen på en karta
och fylla i vad det är som gör platsen otrygg.

Detta hjälper oss att göra saker
så att platsen upplevs som tryggare.

Rapportera otrygga platser

Närbild på karta över Lomma kommun

Upplever du att det finns otrygga platser i Lomma kommun? Rapportera då in dem via lomma.se/tryggareplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I mätningar som Sveriges kommuner och landstings ”Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet” och Polisens trygghetsmätning framkommer att Lomma kommun är en trygg och säker kommun att bo, leva och vistas. Samtidigt utvecklas kommunen i en snabb takt och kommunens trygghetsfrågor behöver följa med i denna utveckling för att kommunen fortsatt ska upplevas som en trygg plats att bo, leva och vistas i.

Vi vill därför gärna ha din hjälp att identifiera platser som du kan uppleva som otrygga. Detta görs via en särskild webbsida med en karta och ett formulär.

I formuläret kan du välja olika alternativ för att beskriva varför platsen upplevs som otrygg, som till exempel

  • skadegörelse,
  • dålig belysning,
  • osäker trafiksituation eller
  • nedskräpning.

Genom att markera en plats på kartan och fylla i formulär skapas en bättre överblick över vilka områden som behöver förbättras. 

Informationen som kommer in via formuläret, kommer att analyseras och behandlas i kommunens råd för trygghet och folkhälsa. I rådet ingår representanter från kommunens olika förvaltningar och representant från polisen.

Systematiskt trygghetsarbete

Ett av kommunens övergripande mål är att "I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden."

Trygghetsappen är ett sätt att skapa en gemensam lägesbild och är en del av kommunens systematiska arbete när det gäller brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Detta arbete involverar kommunens samtliga förvaltningar, invånare, lokala myndigheter, närings- och föreningsliv och andra samhällsaktörer.

Lomma kommun har valt att arbeta utifrån EST-metodiken (Effektiv Samordning för Trygghet). Länsstyrelsen i Skåne ger stöd åt de kommuner som arbetar med EST i form av nätverk, utbildningar och kompetenser. Målet med metoden är att genom ett kunskapsbaserat arbete minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända. Med kunskapsbaserat menas att skapa sig en förståelse för var och varför problemen uppstår och därigenom kunna åtgärda dem:

  1. Gemensam lägesbild: Var upplever människor otrygghet.
  2. Orsaksanalys: Var, när och hur uppstår otrygghet och varför?
  3. Handlingsplan: Rätt åtgärder för att uppnå önskad effekt.
  4. Uppföljning och återkoppling: Har vidtagna insatser haft önskad effekt?

Här på denna sida kommer du att kunna ta del av åtgärder som görs i trygghetsskapande syfte.

Akut hjälp?

Krävs det en akut åtgärd så ring 112 Länk till annan webbplats. eller kommunens trygghetsvärdar på 0733-41 10 18 (södra kommundelen) alternativt 0733-41 10 17 (norra kommundelen).

Felanmälan och övriga synpunkter lämnas som vanligt via LUKAS.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Senast uppdaterad: