Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vägen fram - tre strategier för Lomma 2030

Omvärlden står inte stilla. För att Lomma ska fortsätta vara, och i än högre grad bli, en attraktiv kommun med stark tillväxt krävs att vi agerar. Vi har därför formulerat tre strategier för att nå vår vision.

Strategierna är tänkta att finnas närvarande i varje beslut som tas. Strategierna är långsiktiga och fodrar en kontext ; det kräver en helhetssyn och att vi blickar såväl inåt, mot medborgarna, som utåt, mot omvärlden.

  • Lomma ska erbjuda hög livskvalitet för alla sina invånare under hela livet.
  • Lomma ska vara en modern kommun med öppenhet mot omvärlden.
  • Lomma ska skapa attraktiva, hållbara boendemiljöer för att möjliggöra hög livskvalitet.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Elin Westerberg
Senast uppdaterad: 2019-10-10