Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad påverkar Lomma kommun framöver?

Lomma är, procentuellt sett, en av Sveriges mest snabbväxande kommuner befolkningsmässigt. Samhällsutbyggnaden har inneburit att nya, moderna bostadsområden tillkommit. Det är en utmaning att bygga mycket nytt på kort tid och det ställer höga krav på anpassning och följsamhet i den kommunala servicen.

Utmaningen ligger också i att balansera det nya och moderna med befintlig bebyggelse och värdefull natur- och kulturmiljö, samt länka ihop dessa till en helhet som skapar genuin trivsel och trygghet. Eftersom utbyggnadsplanerna är fortsatt omfattande kommer dessa utmaningar behöva vidareutvecklas och beaktas i den fortsatta resan mot 2030.

Drygt 25 % av medborgarna är under 18 år. Andelen barn med höga meritvärden och ungdomar med gymnasiebehörighet tillhör de högsta i landet. Andelen äldre medborgare ökar markant i framtiden. Personer över 80 år beräknas öka med ca 65 % fram till 2030. Det ställer krav på utveckling av våra välfärdstjänster.

Lomma kommun i Skåne och i Öresundsregionen

Regioners betydelse förväntas bli starkare framöver och som medborgare kommer du sannolikt att se dig mer som boende i en region än i en kommun. Att utveckla samarbetet över Öresund inom ramen för det skånska utvecklingsarbetet är därför ett av Region Skånes viktigaste uppdrag. Något som även kommer att påverka oss i Lomma kommun.

Region Skåne har tagit fram utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Som en del av regionen är det viktigt och relevant för Lomma kommun att vår egen strategi harmoniserar med Det öppna Skåne 2030. Det är dock viktigt att komma ihåg att Lomma kommuns utvecklingsstrategi står på egna ben. Inte minst då förutsättningarna mellan region och kommun ofta skiljer sig markant.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Elin Westerberg
Senast uppdaterad: 2019-10-10