Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utvecklingsstrategi

Lomma är en kommun i stark tillväxt. Det är också en kommun med uttalade ambitioner att erbjuda sina medborgare en god livsmiljö och en kommunal service av högsta kvalitet. En ambition som resulterat i flera fina utmärkelser genom åren; Bästa Skolkommun, Bästa Boendekommun och Årets Kvalitetskommun m.fl.

Se film om hur det är att leva och bo i Lomma samt lite tankar om framtiden.

Vi vill behålla positionen som en attraktiv kommun även i framtiden. Därför har vi tagit fram utvecklingsstrategi för Lomma kommun 2016–2030. Avsikten är att förmedla och levandegöra kommunens vision och de långsiktiga övergripande målen, fastställda av kommunfullmäktige. I det arbetet har vi även identifierat trender och andra omvärldsfaktorer som vi tror kommer att påverka Lomma kommun påtagligt de kommande åren.

Varför behöver vi en utvecklingsstrategi? I korthet handlar det om att:

  • vi vill ge medborgarna en tydlig bild av vart vi är på väg och ökade möjligheter att delta i utvecklingen av kommunen
  • vi vill få en gemensam målbild i den kommunala organisationen som ger kraft
  • vi vill få en gemensam bild av platsens och organisationens utmaningar och möjligheter
  • vi vill ha ett stöd för våra gemensamma prioriteringar – vad vi ska fokusera på
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Elin Westerberg
Senast uppdaterad: 2019-10-10