Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Övergripande områden 2016-2019

De övergripande målen är indelade i fyra områden. Inom varje område finns 4-6 övergripande mål som kommunfullmäktige beslutat och gäller fram till 2019. Nedan ser du en beskrivning av de olika områdena.

Hitta på sidan

Kvalitet

Lomma är, och ska fortsatt vara, en attraktiv kommun att bo och verka i. En nyckelfråga för att behålla och förstärka den positionen är att värna om hur medborgarna upplever kvalitén på våra tjänster i rollen som myndighet, arbetsgivare och värd.

Begreppet kvalitet vänder sig både utåt, mot medborgaren, och inåt, mot vår egen verksamhet; miljö, boende, kommunikation, organisation och drift – det är genom högsta möjliga kvalitet i allt vi företar oss som visionen kan uppnås: Att människor vill växa upp i, återvända till och stanna i Lomma.

Hållbarhet

En stor del av Lommas attraktionskraft återfinns i det geografiska läget. Här finns flera värdefulla naturområden och en unik kustzon som är känslig för överexploatering.

Som en av Sveriges mest snabbväxande kommuner är det viktigt att vi hushåller med våra naturmiljöer. Hållbarhet är dock mer än ekologi. Det handlar om hur våra medborgare bor, äter, transporteras, konsumerar, producerar och upplever sin plats i samhället. För oss har begreppet hållbarhet därför tre centrala innebörder: Ekonomiskt, socialt, och ekologiskt. Tillsammans utgör de facit för hur medborgaren upplever sin livsmiljö.

Service

För oss innebär service att skapa så goda förutsättningar som möjligt för kommunens näringsliv och invånare. Ur ett medborgarperspektiv härrör det i hög grad till kvalitet; inget ska saknas, all service ska finnas tillgänglig för alla invånare.

Trygghet

Lomma upplevs idag som en trygg plats. Både att växa upp i, återvända till och stanna i. Det är en egenskap att bevara och förvalta: 2030 ska Lomma ska vara Sveriges tryggaste kommun att leva i. Den tryggheten ska uppnås genom inkluderande, genom att odla goda relationer med omvärlden, snarare än att bygga fysiska eller symboliska murar. Därför är det viktigt att bevara öppenheten mot omlandet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Elin Westerberg
Senast uppdaterad: 2019-10-10