Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Övergripande mål 2016-2019

Nedanstående mål är tagna av fullmäktige juni 2015 och gäller fram till juni 2019.

Hitta på sidan

Kvalitet

 • "Lomma kommun" som varumärke och de tjänster som tillhandahålls ska kännetecknas av högsta kvalitet.
 • All verksamhet i kommunal regi ska bedrivas kostnadsmedvetet, effektivt och hållbart.
 • Alternativa driftsformer ska alltid övervägas i alla verksamheter. Alla administrativa funktioner ska regelbundet prövas.
 • Lomma kommun ska vara attraktiv, utvecklande arbetsgivare som erbjuder en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
 • Goda och framgångsrika medarbetare ska uppmärksammas som förebilder i kommunens alla verksamheter.

Hållbarhet

 • Miljöarbetet i Lomma kommun ska präglas av ett framtidsinriktat och långsiktigt arbete med kommande generationer i åtanke.
 • Lomma kommun ska, för att behålla sin höga attraktivitet både värna om och utveckla sina gröna och blå naturmiljöer.
 • Lomma kommun ska kännetecknas av val som stimulerar närproducerade och hållbara varor och tjänster.
 • Lomma kommun ska arbeta för attraktiva boende- och livsmiljöer med välplanerad infrastruktur och miljövänliga, hållbara kommunikationer.
 • Lomma kommun ska aktivt verka för att godståg flyttas bort från tätbebyggt område.
 • Lomma kommun ska bevara och utveckla sina socialt och kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Service

 • I Lomma kommun ska beslut som berör invånaren kunna tas så nära denne som möjligt.
 • Alla invånare i Lomma kommun ska uppleva livsvillkoren som goda och ha möjlighet att delta i samhällslivet, både i arbetet och på sin fritid.
 • Lomma kommun ska planeras långsiktigt och flexibelt utifrån både nuvarande och kommande befolkningssammansättning.
 • Lomma kommun ska utveckla attraktiva platser för boende, handel och andra aktiviteter inom kommunen.
 • Lomma kommun ska vara en attraktiv plats att etablera sig på för såväl lokalt, regionalt som nationellt näringsliv.

Trygghet

 • Lomma kommun ska kännetecknas av attraktiva, hållbara boende-miljöer som möjliggör hög livskvalitet och trygghet i alla avseenden.
 • Lomma kommun ska präglas av tolerans, öppenhet och respekt.
 • Lomma kommun ska ha invånaren och dennes behov i fokus.
 • Lomma kommun ska behålla positionen som en av Sveriges bästa skolkommuner, med en undervisning där kunskap och det enskilda barnet står i centrum.
 • Vård och omsorg i Lomma kommun ska präglas av kompetens och valfrihet samt utföras med själ och hjärta.
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Elin Westerberg
Senast uppdaterad: 2019-10-10