Lomma här och nu

Träd i vinterlandskap

Från industrisamhälle till boendeort

Lomma är ett gammalt tegelbruks- och fiskesamhälle. Under senare delen av 1800-talet användes leran i Lomma till såväl tegel som till cement och under samma period utvecklades Bjärred som en badort till Lund, där sträckan trafikerades med ånglok.

Idag har Lomma utvecklats till en kommun med höga boendekvaliteter: befolkningen har de senaste tio åren ökat med i genomsnitt 2 % per år och uppgår idag till nästan 24 800 invånare. Det är främst fler barnfamiljer som under senare år valt att bosätta sig i kommunen.

Två personer i motljus på gräsäng

Några fakta om Lomma kommun

  • En av landets minsta kommuner till ytan med an landareal på 56 km2. Präglas av närheten till havet och det öppna landskapet.
  • Klimatförändringar är en av kommunens största utmaningar. Havsnivån stiger och vädret förändras. Kustremsan och andra lågt liggande områden blir särskilt utsatta.
  • SLU Alnarp är ett forskningsintensivt universitet, En stor del av all biologisk forskning i Sverige sker vid SLU, bland annat med inriktning på en hållbar utveckling, både nationellt och globalt.
  • Kommunens näringsliv domineras av småföretag inom konsultbranscher och allmänna tjänster.
  • Lomma är den kommun i Skåne som har högst andel barn (0-17år) i relation till övriga åldersgrupper. Få ungdomar mellan 20-30 år.
  • Hög andel av kommunens ungdomar går vidare till gymnasium och andelen gymnasieelever som fått examen inom 4 år är 86%.
  • En av Sveriges mest snabbväxande kommuner.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Elin Westerberg
Senast uppdaterad: