Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lomma här och nu

Från industrisamhälle till boendeort

Lomma är ett gammalt tegelbruks- och fiskesamhälle. Under senare delen av 1800-talet användes leran i Lomma till såväl tegel som till cement och under samma period utvecklades Bjärred som en badort till Lund, där sträckan trafikerades med ånglok.

Idag har Lomma utvecklats till en kommun med höga boendekvaliteter: befolkningen har de senaste tio åren ökat med i genomsnitt 2 % per år och uppgår idag till nästan 23 900 invånare. Det är främst fler barnfamiljer som under senare år valt att bosätta sig i kommunen men även ensamkommande flyktingbarn är nya medborgare i kommunen.

Några fakta om Lomma kommun

  • En av landets minsta kommuner till ytan med an landareal på 56 km2. Präglas av närheten till havet och det öppna landskapet.
  • Klimatförändringar är en av kommunens största utmaningar. Havsnivån stiger och vädret förändras. Kustremsan och andra lågt liggande områden blir särskilt utsatta.
  • SLU Alnarp är ett forskningsintensivt universitet, En stor del av all biologisk forskning i Sverige sker vid SLU, bland annat med inriktning på en hållbar utveckling, både nationellt och globalt.
  • Kommunens näringsliv domineras av småföretag inom konsultbrancher och allmänna tjänster.
  • Lomma är den kommun i Skåne som har högst andel barn (0-17år) i relation till övriga åldersgrupper. Få ungdomar mellan 20-30 år.
  • Hög andel av kommunens ungdomar går vidare till gymnasium och andelen gymnasieelever som fått examen inom 4 år är 86%.
  • En av Sveriges mest snabbväxande kommuner. Befolkningen har ökat med 23,7% mellan åren 2005-2015.
Kontaktuppgifter

Tove Dannestam

Utvecklingschef

040-641 11 34

Sidansvarig: Tove Dannestam
Senast uppdaterad: 2017-09-20