Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige

Den 9 september 2018 äger allmänna val rum i Sverige.

Röstkort och valinformation

Röstkort och information om hur det går till att rösta skickas till dig från Valmyndigheten. Du ska ha fått röstkortet senast den 22 augusti 2018.

Om din valförsändelse skulle komma bort kan du till och med valdagen, få ett dubblettröstkort från kommunen. Ring 040-641 10 00 vardagar under kontorstid.

Från och med 25 augusti kan du också få dubblettröstkort under lördagar och söndagar, i förtidsröstningslokalerna på kommunhuset i Lomma och biblioteket i Bjärred, på följande tider:

 • Lördag kl. 11.00-15.00
 • Söndag exkl. valdagen kl. 12.00-16.00
 • Valdagen kl. 08.00-20.00

Den som tänker rösta i vallokal på valdagen, behöver inte något röstkort utan kan gå till vallokalen och avge sina röster ändå. Du måste kunna identifiera dig och bör därför ha med dig en giltig legitimation.

Om du ska förtidsrösta eller budrösta måste du ha ett röstkort.

Även den som förtidsröstar och den som är bud måste kunna identifiera sig och bör därför ha med sig legitimation.

Vallokaler

Vilket valdistrikt du tillhör framgår av ditt röstkort.

Valdistrikt

Vallokal

Borgeby Östra

Rutsborgskolan

Borgeby Västra

Löddesnässkolan

Flädie Södra

Medborgarhuset

Flädie Norra

Bjärehovskolan

Flädie Östra-Fjelie-Önnerup

Alfredshällskolan

Lomma Norra

Fladängsskolan

Lomma Centrum

Havsblick

Lomma hamn

Biblioteket Lomma

Båtgatorna-Fågelstaden

Folkets Hus

Piläng

Pilängskolan

Kastorp-Alnarp

Norra Kastorpskolan

Norra Vinstorp, m.fl.

Pilängsskolan

 

Vallokalernas öppettider

Vallokalerna kommer att ha öppet på valdagen kl. 08.00 – 20.00.

Fakta om tillhandahållande av valsedlar

Valsedlar lägges ut i röstningslokaler och vallokaler helt i enlighet med Vallagens (2005:837) krav (8 kap 2§ 1 och 2 p). Det betyder att blanka valsedlar och s.k. partivalsedlar för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela landet, får sina partivalsedlar utlagda av valnämnden. Övriga partier har möjlighet att själva lägga ut partivalsedlar.

Samtliga partier ansvarar själva för att lägga ut s.k. namnvalsedlar och för att se till att sådana valsedlar inte tar slut i röstningslokalerna/vallokalerna.

Röstmottagarna ansvarar för ordningen bland samtliga valsedlar.

Det är förstås oerhört viktigt att alla partier behandlas lika och att röstsedlarna som lägges ut presenteras på ett likvärdigt sätt.

Lomma kommun följer vallagens krav.

Förtidsröstning

Den som vill förtidsrösta kan göra det från och med den 22 augusti 2018 till och med valdagen den 9 september 2018.

Förtidsröstning äger rum dels hos Kontaktcenter i kommunhuset i Lomma och dels i biblioteket i Bjärred. Tider för förtidsröstningen är följande:

Kommunhuset i Lomma

 • Måndag, onsdag och torsdag kl. 08.00-16.30
 • Tisdag kl. 08.00–18.00
 • Fredag kl. 08.00–15.00
 • Lördag kl. 11.00–15.00
 • Söndag exkl valdagen kl. 12.00–16.00
 • Valdagen kl. 08.00–20.00

Biblioteket i Bjärred

 • Måndag och tisdag kl. 10.00 – 20.00
 • Onsdag och torsdag kl. 10.00 – 19.00
 • Fredag kl. 10.00–18.00
 • Lördag kl. 11.00–15.00
 • Söndag exkl. valdagen kl. 12.00–16.00
 • Valdagen kl. 08.00–20.00

Budröstning och ambulerande röstmottagning

Den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själv kan ta sig till en lokal där röster tas emot kan anlita

 • make/maka, sambo,
 • väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon,
 • vårdare eller
 • brevbärare
  som bud.

Alternativt kan röstning ske med hjälp av

 • kommunens ambulerande röstmottagning

Om du är i behov av att få hjälp av kommunens ambulerande röstmottagning, om du behöver material till budröstning och information om hur det går till kan du, från och med 22 augusti och till och med valdagen den 9 september, vända dig till Kontaktcenter, telefon 040-641 10 00.

Ambulerande röstmottagare kommer att finnas på plats på komunens särskilda boenden följande tider:

 • Strandängsgatan 2 i Lomma - lördagen den 1 september kl 10-11.
 • Vega i Lomma - lördagen den 1 september kl 11-12.
 • Orion i Lomma - lördagen den 1 september kl 13-14.
 • Jonasgården i Bjärred - söndagen den 2 september kl 14-15.

Rösta från utlandet

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på en ambassad eller konsulat.

Brevrösta

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta det vill säga skicka sin röst med posten. Brevrösten får skickas från utlandet tidigast 26 juli. Brevrösten får inte postas från Sverige. Brevrösten ska ha kommit fram i tid till rösträkningen.

För att brevrösta behöver du ett särskilt material. Materialet finns färdigförpackat i ett kuvert och innehåller valkuvert, blanka valsedlar, ytterkuvert och omslagskuvert. På de blanka valsedlarna kan du själv skriva partiets namn.

Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten, Lomma kommun, en svensk ambassad eller ett konsulat.

Rösta på ambassad eller konsulat

Alla som befinner sig utomlands kan rösta på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat.

För att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat måste du ha med dig en id-handling. Som id-handling räknas svenskt pass, svenskt id-kort eller en lokal officiell legitimation. Om du inte har med dig en id-handling kan någon annan person i lokalen gå i god för dig. Personen som går i god för dig måste då kunna visa en id-handling.

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort eller ett adresskort skrivas ut av röstmottagarna i de flesta röstningslokaler.

Förtidsröstningen på ambassad och konsulat får börja 16 augusti. Röstmottagningen sker under en begränsad tidsperiod och öppettiderna kan variera mellan olika länder. Röstmottagningen avslutas på olika tidpunkter i olika länder beroende på att rösterna måste hinna transporteras till Sverige innan valdagen. Du kan alltså inte rösta på valdagen i utlandet.

Folkbokförd i utlandet

Om du är folkbokförd i utlandet och är med i röstlängden i Sverige skickar Valmyndigheten material för brevröstning under juli månad tillsammans med ett utlandsröstkort till din adress i Skatteverkets folkbokföringsregister.

Ytterligare information

Om Du har andra frågor kring valet är du välkommen att ringa eller skicka e-post till valadministratör Ingrid Grönkvist telefon 040-641 11 13, ingrid.gronkvist@lomma.se.

Ytterligare information om valet hittar du på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ingrid Grönkvist
Senast uppdaterad: 2018-08-27