Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lämna synpunkter

Lukas är ett synpunkts- och klagomålshanteringssystem där kommunen tar emot och besvarar synpunkter, frågor, klagomål och beröm på kommunens verksamheter. Det är angeläget med en respektfull dialog mellan kommunen och dess invånare.

Gäller ditt ärende en felanmälan?

Om du upptäckt ett fel på till exempel gator, lekplatser, vattenledningar eller dylikt - gör då en felanmälan.

Kontaktuppgifter

Ange namn, adress och e-postadress när du skickar in en fråga, synpunkt, klagomål eller beröm. Personuppgifterna kommer inte att publiceras. Om du skriver ett anonymt inlägg i Lukas kommer det inte att besvaras och inte att publiceras.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Susanne Hallberg
Senast uppdaterad: 2019-08-26