Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Synpunkter och felanmälan

Alla kommuninvånare har möjlighet att kontakta sin kommun med synpunkter, både positiva och negativa, på den kommunala verksamheten. Med hjälp av LUKAS går det snabbt och enkelt.

Felanmälan

Ser du en överfull papperskorg eller har ni ett potthål på er gata? Tveka då inte att göra en felanmälan till oss.

Via knappen nedan kan du som invånare eller besökare göra en felanmälan gällande Lomma kommuns allmänna platsmark. Till allmän platsmark tillhör bland annat kommunens parker, gator, torg och dammar.

Vid akuta frågor/anmälningar (vattenläcka, påkörd belysningsstolpe, trafikfarligt hinder på gata med mera) efter kontorstid, kontakta SOS Alarm på telefon 040-676 93 73.

LUKAS tar emot dina synpunkter

Med LUKAS är det lätt att lämna en synpunkt, ett klagomål, ge beröm eller lämna ett förslag till kommunen. Registrera dina synpunkter och fyll i kontaktuppgifter och avsluta med att skicka din synpunkt. LUKAS står för "Lomma kommun uppmanar kommuninvånarna avge synpunkter".

Så här fungerar LUKAS

Oavsett om synpunkterna kommer in via vår webbplats, svarskort, brev eller telefon samlas de upp, registreras i en gemensam databas, klassificeras och skickas vidare till berörd förvaltning. Därefter skickar berörd förvaltning ett meddelande till uppgiftslämnaren (i de fall det finns avsändaruppgifter), om hur ärendet kommer att behandlas. Alla synpunkter som inte innehåller kränkande uppgifter publiceras anonymt på vår webbplats.

Andra sätt att lämna synpunkter

Det finns, förutom LUKAS, andra sätt att lämna din synpunkt.

Skicka in svarstalong eller brev

På våra bibliotek, i kommunhusets reception och på andra ställen där du möter den kommunala verksamheten finns en broschyr. Broschyren innehåller, förutom information om LUKAS också ett svarskort som du gratis kan skicka in till kommunen. Det går också bra att skriva ett vanligt brev.

Ring till kommunen

Man kan också ringa. LUKAS har ingen egen telefon, men samtliga tjänstemän har däremot tillgång till databasen och registrera direkt din synpunkt.

Tala med oss

Alla anställda i Lomma kommun är beredda att ta emot dina synpunkter. Det spelar ingen roll vilken kommunal verksamhet det gäller. Vi noterar kommentaren och skickar den vidare.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Susanne Hallberg
Senast uppdaterad: 2019-04-16