Lomma kommun

Officiell anslagstavla Lomma kommun

Protokoll

Anslag/bevis om protokoll

 1. Organ: Tekniska nämnden
  Datum: 2018-03-19
  Paragrafer: 15-23
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-03-22
  Datum då anslaget tages ned: 2018-04-13

 2. Organ: Planledningsgruppen
  Datum: 2018-03-07
  Paragrafer: 7-15
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-03-19
  Datum då anslaget tages ned: 2018-04-11

 3. Organ: Kommunstyrelsen
  Datum: 2018-02-28
  Paragrafer: 15-23
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-03-16
  Datum då anslaget tages ned: 2018-04-07

 4. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum: 2018-02-28
  Paragrafer: 26-32
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-03-16
  Datum då anslaget tages ned: 2018-04-07

 5. Organ: Socialnämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-03-15
  Paragrafer: 32
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-03-15
  Datum då anslaget tages ned: 2018-04-06

 6. Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-03-12
  Paragrafer: 20-28
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-03-15
  Datum då anslaget tages ned: 2018-04-06

 7. Organ: Barn- och utbildningsnämnden
  Datum: 2018-02-27
  Paragrafer: 11-17
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-03-08
  Datum då anslaget tages ned: 2018-03-30

 8. Organ: Valnämnden
  Datum: 2018-02-28
  Paragrafer: 1-18
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-03-08
  Datum då anslaget tages ned: 2018-03-30

 9. Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
  Datum: 2018-02-27
  Paragrafer: 16-25
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-03-08
  Datum då anslaget tages ned: 2018-03-30

 10. Organ: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum: 2018-02-26
  Paragrafer: 9-16
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-03-07
  Datum då anslaget tages ned: 2018-03-29

 11. Organ: Socialnämnden
  Datum: 2018-02-27
  Paragrafer: 12-14, 16-18 (§ 15 justerades omedelbart och återfinns i separat protokoll)
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-03-07
  Datum då anslaget tages ned: 2018-03-29

 12. Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott
  Datum: 2018-03-05
  Paragrafer: 18-19
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-03-06
  Datum då anslaget tages ned: 2018-03-28

 13. Organ: Tekniska nämnden
  Datum: 2018-02-26
  Paragrafer: 1-14
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-03-01
  Datum då anslaget tages ned: 2018-03-23

 14. Organ: Kommunfullmäktiges presidium
  Datum: 2018-02-27
  Paragrafer: 1
  Datum då anslaget sattes upp: 2018-02-27
  Datum då anslaget tages ned: 2018-03-23


Delegationsbeslut

Anslag/bevis om vissa delegationsbeslut


Information om överklaganden